PKP Intercity Remtrak ma nową siedzibę

PKP Intercity Remtrak ma nową siedzibę

W związku z kończącym się III etapem rozbudowy Zakładu PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach przeniesiona została siedziba spółki właśnie do tej lokalizacji.

Zakład w Idzikowicach rozwija się i rozbudowuje od maja 2016 roku. Prace przy rozbudowie oddziału i zwiększaniu jego kompetencji podzielono na trzy etapy.

Pierwszy był wart ponad 10,5 mln zł brutto. W ramach rozbudowy Spółkę wyposażono w nowoczesną komorę lakierniczą. Powstał także zupełnie nowy ciąg technologiczny wraz z układem torowym, umożliwiający w pełni komfortową i efektywną pracę w I etapie wykonywania naprawy wagonu (tzw. „prace brudne”). Wybudowano także niezbędny zbiornik retencyjny na wodę deszczową, parking i infrastrukturę ziemną.

Etap drugi był wart ponad 11,3 mln zł brutto. Prace zakończono w grudniu 2017.

W ramach tego etapu rozbudowy Spółka została wyposażona w szereg specjalistycznych stanowisk naprawczych, m.in.: nowoczesne stanowisko badania nacisków kół na szynę oraz stanowiska do: pomiarów elektrycznych na wagonach; badania charakterystyki zderzaków pojazdów szynowych; pomiarów i sprawdzania zaworów rozrządczych i tablic pneumatycznych; badań układu zamkniętego WC; system diagnostyki układów hamulcowych pojazdów szynowych oraz stacjonarny system odfekalniania.

Ponadto została przeprowadzona pełna naprawa układu torowego wraz z infrastrukturą pomocniczą. Rozbudowa hali naprawczej pozwoliła także na stworzenie dodatkowych pomieszczeń, w których znajdują się obecnie doskonale wyposażone warsztaty. Piętro wybudowanego budynku zostało wykorzystane do stworzenia dodatkowych szatni i zaplecza sanitarnego, co świadczy o ciągłym dążeniu do poprawy komfortu pracy dla zatrudnianych pracowników.

Obecnie kończy się rozbudowa w ramach III etapu, warta 135 mln zł brutto. Prace obejmują budowę dwóch hal: hali napraw zestawów kołowych i wózków, a także lokomotyw i wagonów pasażerskich dla Oddziału Idzikowice. Ponadto powstaje: budynek warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostyczny, akumulatorownia, portiernia, magazyny na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne, oleje i smary.

– Bardzo się cieszę z rozwoju zakładu w Idzikowicach i rozwoju całej spółki PKP Intercity Remtrak. Przy tak dynamicznym wzroście PKP Intercity, rozbudowie floty, ciągłym podnoszeniu jakości podróży, firma, która na bieżąco może serwisować i naprawiać wagony, lokomotywy, czy zespoły trakcyjne jest wręcz niezbędna w ramach całej grupy. Co ważne poza korzyściami w zakresie utrzymania technicznego pojazdów przewoźnika dalekobieżnego, zyskuje region opoczyński, w którym powstają i nadal będą powstawać nowe miejsca pracy – powiedział podczas wizyty w Idzikowicach Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Zakończenie modernizacji oddziału w Idzikowicach pozwoli spółce PKP Intercity Remtrak zabezpieczyć nawet 90% potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25% przeglądów P5 wagonów, jak również około 60% przeglądów okresowych lokomotyw elektrycznych oraz niemal wszystkich prac przy zestawach kołowych.

– Dla lokalnej społeczności taki zakład to prawdziwy skarb. Setki miejsc pracy, jakie oferuje spółka Remtrak w Idzikowicach mają duży wpływ na tutejszy rynek zatrudnienia. Przeniesienie siedziby na nasz teren sprawi, że i podatki będą płacone tutaj, a to ma ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności – wskazał Robert Telus, poseł na Sejm RP.

PKP Intercity Remtrak, należący do grupy kapitałowej PKP Intercity, posiada zakłady m.in. w Idzikowicach, Warszawie, a także od grudnia 2019 roku spółka wykonuje naprawy taboru dzierżawiąc majątek w Opolu. Modernizacje zaplecza technicznego w Idzikowicach pozwoliła i wciąż pozwala na zwiększanie zatrudnienia na stanowiskach m.in.: mechanik, elektryk, tokarz, ślusarz. Spółka poszukuje także aktywnie inżynierów z zakresu m. in. automatyki i elektryki. Docelowo w Idzikowicach zatrudnienie może znaleźć dodatkowo do około 400 osób, co przełoży się łącznie na ponad 800 miejsc pracy. Należy również zauważyć, że Remtrak zobowiązał się do pomocy w kształceniu młodych techników, którzy po zakończeniu etapu III rozbudowy mogliby zasilić kadry oddziału w Idzikowicach. Spółka udziela szkołom objętym patronatem wsparcia zarówno w zakresie dydaktycznym, jak i finansowym.

– Kondycja spółki Remtrak jest bardzo dobra – podkreśla prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk. – W 2020 Remtrak wypracował 12,68 mln zysku netto. Ciągle zwiększa się portfel zamówień tej spółki. Dla PKP Intercity posiadanie własnych zakładów serwisowo-naprawczych jest sprawą strategiczną. Realizujemy największy w historii program inwestycyjny. Do 2030 wydany na nowy tabor ok. 19 mld złotych. Musimy zwiększać naszą niezależność od zewnętrznych dostawców, jeśli chodzi o utrzymanie tego taboru – dodaje Chraniuk.

Dzięki rozwojowi spółki Remtrak PKP Intercity będzie w coraz mniejszym stopniu uzależnione od podmiotów zewnętrznych, co pozwoli szybko, elastycznie, a także efektywnie kosztowo reagować na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę stale rosnącej liczby pasażerów przewoźnika.

– Rok 2020 zakończył się 817 wykonanymi zleceniami przez Remtrak. W latach 2015-2020 wykonano 1949 przeglądów na poziomie P4, co stanowiło 63% wszystkich napraw. W spółce na koniec 2020 roku zatrudnionych było 659 pracowników i na pewno to nie koniec wzrostu liczby zatrudnionych. Remtrak rozwija się dynamicznie, bo dynamicznie rozwija się spółka matka PKP Intercity – dodaje Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity S.A.

– Wobec tak dużych inwestycji i rozbudowy zakładu w Idzikowicach przeniesienie siedziby do tej lokalizacji było naturalną koleją rzeczy – mówi Krzysztof Wiktorowicz, prezes zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o. o. – W Idzikowicach wykonywane są obecnie kompleksowe naprawy wagonów osobowych na 3. i 4. poziomie utrzymania. Nowe inwestycje pozwolą na wykonywanie napraw lokomotyw na 4. poziomie oraz wagonów na 5. poziomie utrzymania. Zrealizowane zadania inwestycyjne pozwolą na zwiększenie liczby wykonywanych napraw, zwiększą konkurencyjność i jakość oferowanych usług oraz, mam nadzieję, będą bodźcem dla lokalnej społeczności do podjęcia ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy – zaznacza Wiktorowicz.