Jaką dotację otrzyma PKP Intercity w 2023 r.?

Jaką dotację otrzyma PKP Intercity w 2023 r.?

Po wycofaniu podwyżki cen biletów, PKP Intercity otrzyma dodatkowe nawet 100 mln zł – poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na interpelację posłanki Pauliny Matysiak.

Przypomnijmy, że na początku stycznia 2023 r. PKP Intercity poinformowało, że od 11 stycznia zacznie obowiązywać nowy, droższy cennik biletów na połączenia PKP Intercity. Przewoźnik tłumaczył podwyżkę rosnącymi kosztami działalności. Ceny bazowe biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów wzrosły średnio od 11,8% dla kategorii TLK/IC do 17,8% dla kategorii EIP.

Podczas debaty na 70. posiedzeniu Sejmu RP dotyczącej informacji bieżącej w sprawie podwyżki cen biletów PKP Intercity oraz wysokich cen biletów dla pasażerów, Andrzej Adamczyk minister infrastruktury powiedział, że gdyby nie działania rządu podwyżka wynosiłaby 53%.

Podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 24 stycznia 2023 r. premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że ceny biletów PKP Intercity na pewno na tym poziomie, na jakim są obecnie nie pozostaną, a od kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury będzie domagał się zdecydowanych działań oszczędnościowych we wszystkich spółkach PKP. Kilka dni później doszło do spotkania szefa rządu z ministrem Adamczykiem, wiceministrem Małeckim i zarządem PKP Intercity.

Na początku lutego 2023 r. premier potwierdził, że najpóźniej do 1 marca 2023 bilety zostaną obniżone. 7 lutego PKP Intercity potwierdziło, że od 1 marca 2023 r. ceny bazowe na podłączenia kategorii TLK i IC będą średnio o około 11% niższe od obecnie obowiązujących, zaś dla kategorii EIC i EIP – średnio o około 15%.

Dodajmy, że Lewica domaga się obniżenia VAT na bilety kolejowe do zera na połączenia wszystkich przewoźników. Na taki krok nie chce zdecydować się Ministerstwo Finansów, które uważa, że obniżenie stawki VAT w Polsce dla transportu pasażerskiego z 8% do 0% oznaczałoby znaczący ubytek dochodów budżetu państwa.

W skierowanej do ministra infrastruktury interpelacji posłanka Paulina Matysiak poprosiła m.in.: o przedstawienie analizy, w jaki sposób wyliczono możliwą podwyżkę w wysokości 53%. Zapytała także dlaczego, skoro według słów Pana Ministra bilety na TLK i IC zdrożałyby o 53%, ceny na EIP i EIC wzrosły tylko o 18-19% oraz jakie koszty spółki oprócz cen energii wzrosną w 2023 roku względem 2022 i 2019 roku?

Odpowiedź na interpelację do Marszałek Witek wpłynęła 21 lutego 2023 r. Niestety Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury nie przedstawił konkretnych odpowiedzi na pytania posłanki. Potwierdził, że od 1 marca 2023 r. ceny biletów zostaną obniżone.

Jak podkreślił wprowadzenie niższych cen jest możliwe dzięki zwiększeniu rekompensaty dla PKP Intercity w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich podpisanej z ministrem właściwym do spraw transportu.

Rekompensata za wykonywanie przez PKP Intercity zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na rok 2023 wynosi 1 218 696 000 zł i zostanie podwyższona o 575 mln zł ze środków rezerwy budżetu państwa – wymienił wiceminister infrastruktury.

Andrzej Bittel dodał, że w celu wyrównania przychodów po wycofaniu się z podwyżki cen biletów na pociągi kategorii TLK oraz IC spółka PKP Intercity otrzyma w najbliższych tygodniach dodatkowe 50 mln zł wsparcia z budżetu państwa w celu złagodzenia znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia usługi przewozowej, między innymi z powodu wzrostu cen energii elektrycznej.

Kolejne 50 mln zł będzie mogło być przyznane przewoźnikowi z budżetu państwa w połowie 2023 roku, w zależności od potrzeb związanych z sytuacją na rynku energii elektrycznej – podkreślił przedstawiciel resortu infrastruktury.

Wiceminister przypomniał jednocześnie,  że obowiązujące w pociągach na terenie kraju ulgi ustawowe, jak i wprowadzane przez  PKP Intercity oferty promocyjne pozwalają dodatkowo obniżyć koszty podróży.