Grupa PKP Cargo przedstawiła wyniki za III kwartał 2021 r.

Grupa PKP Cargo przedstawiła wyniki za III kwartał 2021 r.

Grupa PKP Cargo w III kwartale 2021 roku wygenerowała ponad 1 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, EBITDA osiągnęła poziom 165,5 mln zł, strata na działalności operacyjnej sięgnęła kwoty 10,1 mln zł a strata netto wyniosła 23,5 mln zł.

Sytuacja w trzecim kwartale 2021 roku w najważniejszych grupach przewozowych towarów była determinowana przez otoczenie rynkowe. Istotny wpływ na wyniki miało m.in. zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na węgiel (ze strony energetyki) i kamień budowlany (wykorzystywany przy inwestycjach drogowych i kolejowych).

W trzecim kwartale 2021 roku przychody z tytułu umów z klientami Grupy PKP Cargo wyniosły 1,1 mld zł (+8,9 proc. r/r). Na poziom przychodów w trzecim kwartale 2021 roku wpływ miały m.in.: stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej Polski i na rynkach międzynarodowych oraz wzrost zrealizowanej pracy przewozowej. Niekorzystny dla PKP Cargo , jak i innych przewoźników, był natomiast jednoczesny spadek stawek przewozowych.

Grupa PKP Cargo przewiozła w trzecim kwartale 2021 roku 26,4 mln ton towarów, a zrealizowana przez Grupę praca przewozowa wyniosła 6,5 mld tkm. Niezmiennie duże znaczenie w działalności w trzecim kwartale 2021 roku odgrywał transport intermodalny, który stanowił 18 proc.  pracy przewozowej. Coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się pociągi operatorskie uruchamiane przez PKP Cargo Connect w ruchu krajowym i międzynarodowym.  W segmencie intermodalnym, jako najbardziej perspektywicznym na rynku kolejowym, stały rozwój przewozów  odnotowuje również Grupa PKP Cargo International  – intermodal stanowi już około 43% całej pracy przewozowej tej grupy.

Wyniki za okres 9 miesięcy 2021 r. pokrywają się z szacunkowymi wynikami PKP Cargo.