Ponad 150 mln zł straty netto PKP Cargo po III kwartałach 2021 r.

Ponad 150 mln zł straty netto PKP Cargo po III kwartałach 2021 r.

Zarząd PKP Cargo poinformował o wynikach finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2021 r. Spółka szacuje stratę netto na poziomie 153,5 mln zł wobec 176,3 mln zł straty netto w analogicznym okresie 2020 r.

W okresie I-III kw. 2021 r. PKP Cargo miało 3 145,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z tytułu umów z klientami. Dla porównania, po 9 miesiącach 2020 r.spółka miała 2 974,2 mln zł przychodów.

Wynik EBITDA osiągnął 392,3 mln zł a strata EBIT wyniosła 138,4 mln zł.

W okresie 9 miesięcy PKP Cargo przetransportowało 75 mln ton towarów.

Przypomnijmy, że od połowy października w wyniku odwołania czterech członków zarządu PKP Cargo, p.o. prezesa spółki jest Władysław Szczepkowski.

W dniu 5 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza PKP Cargo ogłosiła konkurs na stanowiska w zarządzie spółki. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 grudnia 2021 roku