Enea Wytwarzanie szuka przewoźnika do transportu węgla

Enea Wytwarzanie szuka przewoźnika do transportu węgla

Enea Wytwarzanie ogłosiła przetarg na transport do 500 tys. ton węgla energetycznego w okresie 18 miesięcy w ramach umów ramowych.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie wykonawców usługi przewozu transportem kolejowym 500 000 ton węgla energetycznego do Enea Wytwarzanie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach zawartych z tymi wykonawcami umów ramowych.

Świadczenie konkretnej usługi transportu zlecane będzie w drodze każdorazowego wyboru najlepszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej na skonkretyzowane zamówienie jednostkowe.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać skład ładownych wagonów węglarek w pociągu o długości całkowitej nieprzekraczającej 610 m z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego.  Masa całkowita brutto wagonów w składzie nie może przekraczać 3 700 ton brutto.

Jak zaznacza zamawiający długość całkowita pojedynczego wagonu może wynosić od 14,04 mb do 15,80 mb, a masa brutto pojedynczego wagonu nie może przekraczać 89 ton.

Oferty można składać do 28 czerwca 2022 r.