Nowe zasady przejazdów pociągami Polregio dla obywateli Ukrainy

Nowe zasady przejazdów pociągami Polregio dla obywateli Ukrainy

Od 1 czerwca następuje zmiana w warunkach przejazdu uchodźców z Ukrainy.

Przejazdy będą odbywać się według następując zasad:

od 01.06.2022 r. na obszarze województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego, odprawa ww. osób odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach tj. nieodpłatnie;

do 15.06.2022 r. na obszarze województwa śląskiego, odprawa ww. osób odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach tj. nieodpłatnie;

od 16.06.2022 r. na obszarze województwa śląskiego, odprawa ww. osób, odbywać się będzie na zasadach ogólnych; tj. odpłatnie;

w dniu 1.06.2022 r. na obszarze województwa dolnośląskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, odprawa ww. osób odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. nieodpłatnie;

od 2.06.2022 r. na obszarze województwa dolnośląskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, odprawa ww. osób, odbywać się będzie na zasadach ogólnych, tj. odpłatnie;

od 1.06.2022 r. w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, wielkopolskim, opolskim, świętokrzyskim, odprawa ww. osób odbywać się będzie na zasadach ogólnych, tj. odpłatnie.

Dokumentami potwierdzającymi możliwość nieodpłatnego przejazdu są:

  • paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r., lub
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL.

Mężczyźni (w wieku 18-60 lat) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności dodatkowo zobowiązani są okazać dokument potwierdzający niepełnosprawność – osoby o widocznej niepełnosprawności zwolnione są z tego obowiązku.

W przypadku relacji wykraczających poza województwo objęte możliwością realizowania nieodpłatnych przejazdów, podróżny zobowiązany jest zakupić bilety na zasadach ogólnych od ostatniej stacji na obszarze takiego województwa do nowej stacji przeznaczenia.