Elektryfikacja linii PKM coraz bliżej

Elektryfikacja linii PKM coraz bliżej

Gotowy jest już projekt budowlany elektryfikacji linii PKM, obecnie procedowane jest pozwolenie na budowę i jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę. Sama budowa przewidywana jest w latach 2021-2023. Inwestycja jest ściśle skoordynowana z projektem PKP PLK dotyczącym elektryfikacji i budowy dodatkowego toru na linii 201, z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie.

PKM jest w stałym kontakcie z partnerami z PKP PLK i na bieżąco wspólnie uzgadniane są wszystkie szczegóły projektów na styku obu inwestycji. Tak m.in. zrodził się pomysł, który PKP PLK obiecały przeanalizować, aby w pierwszej kolejności w ich części projektu na linii 201 zrealizować 2-kilometrowy odcinek od Gdańska Osowej do Rębiechowa i połączyć go z linią PKM. Dzięki temu już w 2023 r. pociągi elektryczne mogłyby jeździć na całym odcinku pomiędzy Gdańskiem Wrzeszczem i Gdańskiem Osową, która zyskałaby wówczas status ważnego węzła przesiadkowego. Kończące bieg pociągi elektryczne mogłyby się tam zatrzymywać przy  tym samym peronie, przy którym czekałyby na pasażerów spalinowe szynobusy jadące dalej do Gdyni. Dzięki temu niezależnie od czasu realizacji poszczególnych etapów wielkiej modernizacji linii 201 (elektryfikacja + dodatkowy tor na całym odcinku Gdynia – Bydgoszcz), mieszkańcy metropolii trójmiejskiej cały czas mieliby zapewnione połączenie kolejowe pomiędzy Gdańskiem a Gdynią przez Port Lotniczy. Co ważne, na odcinku do Gdańska Osowej od 2023 r. mogłoby ono być realizowane już za pomocą szybszych i pojemniejszych składów elektrycznych.

Obecnie projekt, którego pełna nazwa brzmi: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga” jest już praktycznie na finiszu. Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., które wygrało w grudniu 2018 r. przetarg ogłoszony przez PKM SA, przygotowało zarówno projekt budowlany, jak i wykonawczy, który właśnie jest odbierany przez samorządową spółkę. Procedowane jest już także pozwolenie na budowę, którego wydanie spodziewane jest w drugiej połowie 2020 roku.

Również jeszcze w tym roku PKM SA planuje ogłoszenie przetargu na wykonawcę prac budowlanych, których realizacja przewidywana jest w latach 2021-2023. Termin ten uzależniony jednak jeszcze od ostatecznego ustalenia wspólnie z PKP PLK finalnego zakresu obu projektów. Równolegle obie spółki przygotowują także projekt tzw. „bajpasu kartuskiego”, który ma być kolejową trasą objazdową z Gdańska na Kaszuby podczas elektryfikacji linii 248 i 253 (PKM) oraz 201 (PKP PLK). Tu także prace dokumentacyjne zbliżają się do finału i w najbliższych miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargów, które wyłonią wykonawców, którzy będą mieli do końca 2022 r. wybudować kolejowy objazd z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz.