Dworce w Sterkowcu i Biadolinach otwarte dla podróżnych [GALERIA]

Dworce w Sterkowcu i Biadolinach otwarte dla podróżnych [GALERIA]

Biadoliny Szlacheckie i Sterkowiec – to dwa nowe obiekty zrealizowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych, które zostały otwarte dla podróżnych. To kolejne wybudowane od podstaw w pełni nowoczesne dworce PKP.

Budowy obydwóch dworców rozpoczęły się pod koniec lata ubiegłego roku. Wtedy też wyburzono wysłużone obiekty, a w ich miejsce w nieco ponad rok wzniesiono dwa typowe Innowacyjne Dworce Systemowe. Obydwa zostały wybudowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Nowe obiekty w Sterkowcu i Biadolinach odznaczają się współczesną i minimalistyczną formą architektoniczną z dominantą w postaci ośmiometrowej wieży zegarowej.

Dworzec w Sterkowcu jest budynkiem większym. Pod jego wiatą zlokalizowano dwa pawilony. W pierwszym znajduje się poczekalnia urządzona zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze. Posiada ona przeszkloną elewację umożliwiającą lepszy dostęp światła dziennego oraz obserwację tego, co dzieje się na stacji. Natomiast wnętrze jest utrzymane w odcieniach szarości i wyposażone jest w ergonomiczne ławki dla podróżnych, gabloty z rozkładami jazdy pociągów oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W pobliżu poczekalni umiejscowiono toaletę. W drugim pawilonie znajduje się niewielki lokal na wynajem. Pod wiatą podróżni mogą również zaparkować rowery przy jedenastu stojakach dla jednośladów oraz skorzystać ze stacji ich naprawy.

Dworzec w Biadolinach Szlacheckich jest mniejszy. Pod wiatą zlokalizowano otwartą poczekalnię, osłoniętą z trzech stron z kilkoma siedziskami. Dodatkowo zamontowano tam promienniki, których zadaniem będzie zwiększenie komfortu termicznego podróżnych oczekujących na pociąg w miesiącach jesiennych i zimowych. Pod wiatą znalazły się również pomieszczenie toalet, stojaki rowerowe i stacja naprawy jednośladów. Informacja o przyjazdach i odjazdach pociągów jest wyświetlana na nowoczesnych elektronicznych tablicach.

Nowe dworce w Sterkowcu i Biadolinach to jednak nie tylko nowoczesna i funkcjonalna architektura. Budynki są w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, gdyż posiadają wiele udogodnień – m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz, a także tablice dotykowe z planami obiektów.

Na nowych dworcach wdrożono szereg rozwiązań proekologicznych i zadbano o zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom. Budynki wyposażono w system BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Ekologiczne, bo energooszczędne jest również oświetlenie. Dodatkowo na dachu dworca w Sterkowcu zamontowano panele fotowoltaiczne do produkcji „zielonej energii”, system odzysku wody deszczowej (jest ona używana do spłukiwania toalet) oraz pompę ciepła do wspomagania ogrzewania obiektu. Dla poprawy bezpieczeństwa w budynkach i ich otoczeniu zainstalowano nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.  

Dzięki inwestycjom zmieniło się również bezpośrednie otoczenie dworców. W Biadolinach uporządkowano tereny zielone oraz wykonano nową nawierzchnię dróg, chodników oraz parking na około czterdzieści miejsc. Podobny zakres objął dworzec w Sterkowcu, z tym że w tej lokalizacji zaplanowano przy dworcu jedynie miejsca postojowe typu kiss&ride oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

– Otwarcie dworców w Sterkowcu i Biadolinach Szlacheckich to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy powiatu brzeskiego zasługują na dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesne, wybudowane w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego budynki, staną się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją do Krakowa i Tarnowa. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Kolejne nowe dworce, otwarte tym razem w województwie małopolskim, to dowód na to, że polska kolej się zmienia i staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla innych środków transportu, zwłaszcza że modernizowane są inne elementy infrastruktury, takie jak stacje czy linie kolejowe, a do tego również tabor kolejowy – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Dworce w Sterkowcu i Biadolinach zostały w dofinansowane z Funduszy Europejskich i pieniędzy krajowych. Nowe dworce zapewnią podróżnym bezpieczeństwo, zwiększą komfort oraz podniosą jakość obsługi pasażerów poprzez monitoring wizyjny, wydzielone strefy oraz szeroko pojętą dostępność dla wszystkich podróżnych, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami – powiedział Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

– W ubiegłym roku otworzyliśmy dla podróżnych pierwszy dworzec w województwie małopolskim, zrealizowany w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Dziś otwieramy dwa kolejne –
w Biadolinach Szlacheckich i Sterkowcu, które są odpowiednio 9. i 10. obiektem wybudowanymi w tej formule, w obecnym Programie Inwestycji Dworcowych. Do końca 2023 roku powstanie ich
w całej Polsce prawie czterdzieści – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Dzięki sfinansowanemu przez Unię Europejską w kwocie ponad 400 milionów złotych Programu Inwestycji Dworcowych mieszkańcy dwóch kolejnych miejscowości w województwie małopolskim stają beneficjentami europejskiej idei solidarności, którą uosabia Polityka Spójności. Dla wielu mieszkańców miejscowości powiatowych i gminnych transport kolejowy jest jedynym środkiem transportu do pracy czy też do szkoły. Poprzez realizację projektów takich jak rewitalizacja dworców w Biadolinach Szlacheckich i Sterkowcu przyczyniamy się do poprawy jakości codziennego życia mieszkańców tych miejscowości i mam również nadzieję, iż zachęcimy coraz więcej osób do wyboru transportu kolejowego jako głównego środka lokomocji – mówi Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

– Pozyskiwane z udziałem CUPT środki unijne w tak szybkim czasie znajdują swoje realne odzwierciedlenie w postaci uruchamianych obiektów, poprawiających stan polskich kolei. W nieco ponad rok udało się zrealizować te dwa przydatne i nowoczesne projekty, które z pewnością docenią podróżni. Dworce Biadoliny Szlacheckie i Sterkowiec, w wydarzeniu otwarcia których dzisiaj uczestniczymy, są całkowicie nowymi obiektami dofinansowanymi ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ale, na pewno, nie zamykają listy obiektów dofinansowanych z UE – mówi Joanna Lech, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Budowa nowych dworców w Biadolinach i Sterkowcu kosztowała odpowiednio 4,3 mln zł i 4,8 mln zł brutto. Obiekty były realizowane w formule „Projektuj i buduj” na zlecenie PKP S.A. przez konsorcjum firm Heli Factor sp. z o. o. i MERX sp. z o.o.