Co dalej z przetargiem na modernizację przystanku SKM Gdynia Leszczynki?

Co dalej z przetargiem na modernizację przystanku SKM Gdynia Leszczynki?

Na początku września PKP SKM w Trójmieście poinformowała, że przetargu na wykonanie modernizacji  przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki zgłosiło się trzech wykonawców. Z opublikowanych wówczas danych wynikało, że dwie z ofert zmieściły się w zaplanowanym budżecie. Po tygodniu spółka sprostowała jednak kwotę jaką zamierzała przeznaczyć na ten cel. Czy trójmiejska SKM zwiększy finansowanie?

1 września 2021 r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczyła 19 514 652,33 zł netto i wpłynęły trzy oferty w kwotach od 13 120 000,00 zł do 26 458 817,43 zł netto. Biorąc pod uwagę, że w 94 proc. O wyborze zdecyduje cena można było zakładać, że wybór wykonawcy to tylko formalność.

Jednak po tygodniu, 7 września kolejowa spółka sprostowała budżet jaki zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi. Prawidłową kwotą jest 14 894 000 zł brutto

– Błąd powyższy wynika z pomyłki pracownicy, która zamiast prawidłowej kwoty, wynikającej z uchwały Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki określających maksymalna wysokość zobowiązania, jakie może zaciągnąć spółka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki” oraz oszacowania wartości tego zamówienia na podstawie kosztorysu z lutego 2121 r. wpisała w treść dokumentu błędną kwotę – czytamy w sprostowaniu.

Po skorygowaniu budżetu różnica między najtańszą złożona ofertą a właściwą kwotą na sfinansowanie zadania to 1 243 600 zł brutto. Czy trójmiejska SKM zwiększy budżet aby przeprowadzić zaplanowane prace?

Jak poinformował Tomasz Złotoś, rzecznik PKP SKM w Trójmieście, trwa analiza złożonych  ofert pod kątem formalno-prawnym.

– Dopiero jej zakończeniu  zostanie podjęta decyzja, czy zostanie zwiększony budżet na realizację tego zadania – dodaje Złotoś.

Przypomnijmy, że modernizacja przystanku Gdynia Leszczynki obejmuje m.in.: rozbiórkę i budowę nowego peronu, demontaż i zabudowę nowej nawierzchni kolejowej, rozbiórkę i budowę nowego wejścia na peron, rozbiórkę i budowę nowego wejścia od strony ulicy Wiejskiej, montaż dźwigów osobowych dostosowanych do osób z ograniczoną możliwością poruszania się, rozbiórkę i budowę wiaty peronowej, rozbiórkę istniejących budynków i zadaszenia, rozbiórkę i budowę małej architektury, ogrodzenia, budowę oznakowania dotykowego nawierzchni dla osób niedowidzących i niewidomych.