Trzy oferty na modernizację przystanku SKM Gdynia Leszczynki [WIZUALIZACJE]

Trzy oferty na modernizację przystanku SKM Gdynia Leszczynki [WIZUALIZACJE]

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście otworzyła oferty w przetargu na wykonanie modernizacji  przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki. Zgłosiło się trzech wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia spółka przeznaczyła kwotę: 19 514 652,33 zł netto.

Oferty złożyli:

 • Poleko Budownictwo Sp. z o.o. z ofertą 26 458 817,43 zł netto i 5 letnim okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady
 • Konsorcjum firm: Mosty Gdynia S.C. oraz  Mosty Gdynia Sp. z o.o., Sp.k. z ofertą 18 366 693,00 netto i 7 letnim okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady
 • Konsorcjum firm: Roverpol Sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A. z ofertą 13 120 000,00 zł netto i 7 letnim okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady

Modernizacja przystanku Gdynia Leszczynki obejmuje m.in.:

 • rozbiórkę i budowę peronu,
 • demontaż i zabudowę nowej nawierzchni kolejowej,
 • rozbiórkę i budowę nowego wejścia na peron,
 • rozbiórkę i budowę nowego wejścia od strony ulicy Wiejskiej,
 • montaż dźwigów osobowych dostosowanych do osób z ograniczoną możliwością poruszania się,
 • rozbiórkę i budowę wiaty peronowej,
 • rozbiórkę istniejących budynków i zadaszenia,
 • rozbiórkę i budowę małej architektury, ogrodzenia,
 • budowę oznakowania dotykowego nawierzchni dla osób niedowidzących i niewidomych

O wyborze wykonawca zadecyduje w 94 proc. cena, a w 6 proc. długość okresu gwarancji. Prace potrwają 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.