Blisko 6,7 mln ton osiągnęła masa w kolejowych przewozach intermodalnych w III kwartale 2021 r. 

Blisko 6,7 mln ton osiągnęła masa w kolejowych przewozach intermodalnych w III kwartale 2021 r. 

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kw. 2021 r. osiągnęła poziom blisko 6,7 mln ton. Wykonano przy tym pracę przewozową ponad 2,1 mld tonokilometrów. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w III kwartale 2021 r. wzrosły wszystkie wyniki transportu intermodalnego. Masa przewieziona w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. jest już większa niż wynik za cały 2019 r.

Od lipca do września 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 446 tys. szt. jednostek, co stanowiło prawie 732 tys. TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 7,8 tys. sztuk (1,8%), a wg liczby TEU o 7,6 tys. sztuk (1,1%).

Blisko 6,7 mln ton osiągnęła masa w kolejowych przewozach intermodalnych w III kwartale 2021 r.  Stanowi to wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. o ponad 0,5 mln ton (8,6%). Wykonano pracę przewozową na poziomie ponad 2,1 mld tono-km. Biorąc pod uwagę, że w III kwartale 2020 r. praca przewozowa wyniosła niecałe 2,1 mld tono-km, wzrost wynosi 1,8%. Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych koleją wyniósł 10,9% wg masy i 14,7% wg wykonanej pracy przewozowej.

Interesująca jest obserwacja rynku przewozów intermodalnych, który wzrasta z roku na rok. Wyniki III kwartału 2021 r. w stosunku do III kwartału roku ubiegłego są lepsze o ponad 2,5 mln ton w przewiezionej masie i o ponad 0,3 mld tonokilometrów w pracy przewozowej. Transport intermodalny jest na fali wzrostu, ale jego dalszy rozwój wymaga wsparcia wszystkich uczestników rynku. Warto też zwrócić uwagę, by w pełni wykorzystywać potencjał transportu intermodalnego. Obserwujemy, że część przewozów stanowią puste jednostki. Proces przewozowy można planować tak by kontenery nie wracały puste – są uniwersalne i można wykorzystywać je w przewozie wielu rodzajów ładunków – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W Polsce kolejowy transport intermodalny dominuje w relacjach międzynarodowych: w imporcie, eksporcie i w tranzycie. W III kwartale przewozy w komunikacji krajowej stanowiły 21,4% wg liczby jednostek, 18,9% pod względem liczby TEU, 18,9% pod względem masy i 21,5% pod względem wykonanej pracy przewozowej w odniesieniu do całości przewozów intermodalnych.

Kluczową rolę w komunikacji międzynarodowej odgrywa import, który w III kwartale odpowiadał za 39,8% przewiezionej masy i 29,0% wykonanej pracy przewozowej. Eksport towarów z Polski stanowi 29,7% przewiezionej masy oraz 26,2% wykonanej pracy przewozowej. Pomimo że przewozy tranzytowe pod względem masy stanowią tylko 11,6% całości przewozów intermodalnych, odpowiadają za 23,4% pracy przewozowej.

W III kwartale wśród przewożonych koleją jednostek intermodalnych największy udział miały kontenery – ok 96%. Pozostałe 4% to naczepy i przyczepy samochodowe, wymienne nadwozia samochodowe, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe z naczepami i inne. Warto zauważyć, że kontenery 40’ stanowiły 56% wszystkich jednostek, a w przewozach tranzytowych „czterdziestki” stanowiły 93% wszystkich jednostek.

W III kwartale 2021 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 22 licencjonowanych przewoźników.

Jeśli weźmiemy pod uwagę dział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy to prowadzi PKP Cargo – 30,72%, kolejne miejsca zajmują PCC Intermodal – 11,69% oraz DB Cargo Polska – 11,26%. Gdy zobaczymy tabelę z udziałem przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej sytuacja wygląda podobnie: PKP Cargo – 37,68%, PCC Intermodal – 13,24%, DB Cargo Polska – 11,35%.