22 mln ton ładunków przewieziono koleją w październiku

22 mln ton ładunków przewieziono koleją w październiku

Masa towarów przewiezionych w październiku wzrosła wyniosła 22 mln ton i jest to najlepszy rezultat od 3 lat.  Praca przewozowa, wyniosła 5,2 mld tonokilometrów. Ostatnio podobny wynik był w marcu 2019 r.

Masa towarów przewiezionych w październiku wzrosła rok do roku o 1,3 mln ton (6,1%). Praca przewozowa w porównaniu z poprzednim rokiem było wzrostem o 0,3 mld tonokilometrów (5,8%). Wykonano pracę eksploatacyjną na poziomie 7,4 mln pociągokilometrów – wzrost o 0,2 mln (2,2%), a średnia odległość przewozu była na tym samym poziomie i wyniosła 235 km.

W porównaniu do września 2021 r. podstawowe parametry rynku towarowego również były lepsze. W październiku masa przewiezionych towarów wzrosła o prawie 1 mln ton (4,7%), praca przewozowa wzrosła o 0,2 mld tonokilometrów (4,8%), a praca eksploatacyjna o 0,3 mln pociągokilometrów (4,7%). Średnia odległość była wyższa od wrześniowej o 1 km.

– Wzrasta rola kolejowego transportu towarów. Dane eksploatacyjne są najlepsze od października 2018 r. Pomimo spadku udziału w transporcie paliw kopalnych w transporcie kolejowym rynek umiejętnie przystosowuje się do realiów szukając możliwości transportu towarów z innych sektorów. Wraz z rosnącymi potrzebami muszą wzrastać możliwości dostępu do infrastruktury przeładunkowej i większej przepustowości wpływającej na czas i cenę realizacji transportu – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dane eksploatacyjne za październik były także większe w zakresie masy towarów i pracy przewozowej niż w analogicznym okresie 2019 r. W odniesieniu do masy towarów wzrost wyniósł 2,8%, a pracy przewozowej 2,9%. Spadek o 0,8% odnotowano w pracy eksploatacyjnej.

Udziały przewoźników

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za okres styczeń – październik 2021
PKP Cargo36,67%
DB Cargo Polska16,89%
Lotos Kolej5,30%
PKP LHS3,90%
PUK Kolprem3,48%

 

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za okres styczeń – październik 2021
PKP Cargo40,84%
Lotos Kolej10,03%
DB Cargo Polska5,17%
PKP LHS5,09%
ORLEN KolTrans4,29%