Związkowcy skierowali list do Premiera w sprawie PKP Cargo

Związkowcy skierowali list do Premiera w sprawie PKP Cargo

Związki Zawodowe reprezentujące pracowników PKP Cargo w trosce o przyszłość spółki i tysięcy miejsc pracy zwróciły się do premiera Donalda Tuska z pytaniem „czy mamy uznać, że kierowany przez Pana Premiera Rząd legitymizuje działania a w zasadzie brak działań Zarządu PKP Cargo?”

Jak tłumaczą przedstawiciele organizacji społecznych, pytanie jest uzasadnione tym, że przez kilka ostatnich lat katastrofalne zarządzanie spółką sprawiło, iż jest ona teraz w ocenie związków w kondycji zagrażającej jej funkcjonowaniu i grozi utratą miejsc pracy przez pracowników.

Związki Zawodowe od 2020 roku wielokrotnie występowały do Ministrów, Rady Nadzorczej i Zarządów o pilne wdrożenie procesów naprawczych w Spółce. Niestety nasze wystąpienia spotkały się z całkowitą biernością, a Spółka dalej pogrążała się w utracie rynku, spadkiem przewozów i niespotykanym w historii Spółki zadłużeniem – napisali związkowcy.

Przypominają, że zwrócili się też pismem z dnia 2 stycznia 2024 r. w tej sprawie do obecnego Ministra Aktywów Państwowych, ale dotąd pomimo upływu ponad miesiąca nie doczekali się nawet odpowiedzi na wystąpienie, a tym bardziej jakichkolwiek działań właścicielskich.

Ostatnie decyzje Rady Nadzorczej w sprawie zawieszenia Prezesa i jednego z Członków Zarządów nastąpiło z inicjatywy Członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela załogi nie właściciela.

W związku z dramatyczną sytuacją Spółki apelujemy do Pana Premiera o zainteresowanie sprawą i podjęcie pilnych działań właścicielskich, które mamy nadzieję uratują Spółkę przed upadłością – podkreślają związkowcy.

Dodajmy, że w dniu dzisiejszym Zarząd PKP Cargo przekazał pracownikom informację o podjęciu uchwały dotyczącej wdrożenia od 1 stycznia 2024 r. podwyżek wynagrodzeń. Równocześnie zaproponował wypłatę dodatkowej gratyfikacji w wysokości 750 złotych. Warunkiem jej otrzymania jest podpisanie porozumienia w tej sprawie ze wszystkimi partnerami społecznymi oraz zakończenie sporu zbiorowego.

Przypomnijmy, że w dniach 5 — 19 lutego 2024 r. we wszystkich Zakładach Spółki trwa Referendum Strajkowe, w którym pracownicy odpowiadają na pytanie: Czy jesteś za podjęciem Strajku w przypadku braku porozumienia w sprawie wdrożenia z dniem 1 października 2023 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika?