750 zł dla pracowników PKP Cargo w zamian za zakończenie sporu zbiorowego

750 zł dla pracowników PKP Cargo w zamian za zakończenie sporu zbiorowego

Potrzeba było zawieszenia prezesa i jednego członka zarządu, aby zarząd PKP Cargo  podjął uchwałę o wdrożeniu od 1 stycznia 2024 r. podwyżek wynagrodzeń pracowników. Czy decyzja spółki ma związek z trwającym referendum strajkowym?

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z trzema związkami zawodowymi, podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych według ZUZP wyniesie średnio 430 zł. Dla pracowników wynagradzanych według wskaźnika podwyżka ta wyniesie średnio 0, 19 krotności.

W dniu 5 lutego w trakcie spotkania z Sygnatariuszami ZUZP Zarząd PKP CARGO S.A. przedstawił Stronie Społecznej propozycję wypłaty pracownikom dodatkowej gratyfikacji w wysokości 750 zł, która mogłaby być wypłacona w umówionych ratach.

Warunkiem wypłaty gratyfikacji jest podpisanie porozumienia w tej sprawie ze wszystkimi partnerami społecznymi i zakończenie sporu zbiorowego.

Przypomnijmy, że w związku z brakiem możliwości zawarcia porozumienia z Zarządem PKP Cargo w ramach mediacji sporu zbiorowego wszczętego w grudniu 2023 r., Związki Zawodowe będące stroną sporu powołały wspólny Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKRS).

MKRS podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniach 5 — 19 lutego 2024 r. we wszystkich Zakładach Spółki Referendum Strajkowego, w którym Pracownicy odpowiadać będą na pytanie:

Czy jesteś za podjęciem Strajku w przypadku braku porozumienia w sprawie wdrożenia z dniem 1 października 2023 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika?