Związki apelują do Ministra Aktywów Państwowych ws. PKP Cargo

Związki apelują do Ministra Aktywów Państwowych ws. PKP Cargo

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce i Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych skierowały 2 stycznia 2024 r. do Borysa Budki, ministra aktywów państwowych pismo z apelem o podjęcie pilnych działań zmierzających do przywrócenia właściwego zarządzania spółką PKP Cargo.

Pismo do ministra Borysa Budki publikujemy w całości.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce i Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zwracają się do Pana Ministra o podjęcie pilnych działań zmierzających do przywrócenia właściwego zarządzania Spółką PKP CARGO S.A. Obecny Zarząd skierował na skraj upadłości drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarowego w Unii Europejskiej. Doprowadzenie w ciągu kilku lat do ponad 2-miliardowego zadłużenia to sytuacja bez precedensu, a dalsze jej trwanie to zagrożenie utraty miejsc pracy przez kilka tysięcy pracowników Spółki.

Pomimo wielokrotnych wystąpień związków zawodowych zarówno do Zarządu, jak i Rady Nadzorczej PKP CARGO ws. wdrażania działań naprawczych w Spółce (pisma w załączeniu), Zarząd nie wypracował strategii naprawczej. Wydaje się kompletnie nie mieć żadnego pomysłu na odzyskanie pozycji rynkowej i stabilności finansowej Spółki, która nadal systematycznie traci udziały w rynku, a obsługa długu w naszej ocenie doprowadzi do utraty jej płynności. Naszym zdaniem Zarząd w pełni odpowiada za obecny stan rzeczy i zgodnie z KSH powinien ponieść odpowiedzialność za szkody wyrządzone Spółce na skutek swoich nieudolnych działań lub zaniechań.

Spółka jest notowana na GPW, natomiast funkcję dominującą w obsadzaniu Rady Nadzorczej, a tym samym wyborze Zarządu przewoźnika ma PKP S.A. Niestety, od lat PKP S.A. nie podjęło poprzez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. żadnych działań aby zmienić destrukcyjne działania Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy PKP CARGO S.A. zebrali już odpowiednią liczbę podpisów potrzebnych do uruchomienia procedury odwołania przedstawiciela pracowników w Zarządzie Spółki. Zamierzamy przekazać je do dalszego procedowania nowemu Przewodniczącemu RN Spółki, który – mamy nadzieję – wkrótce będzie powołany.

Na bezpośrednim spotkaniu z Panem Ministrem jesteśmy gotowi przekazać więcej szczegółów na temat fatalnego kierowania Spółką przez Zarząd i politycznych nominatów na niższych szczeblach.