Koleje Śląskie zapraszają na kurs na licencję maszynisty

Koleje Śląskie zapraszają na kurs na licencję maszynisty

Ośrodka Szkolenia Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów Kolei Śląskich w Katowicach zaprasza do udziału w kursie na licencję maszynisty. Planowany termin rozpoczęcia kursy to 15 marca 2024 r.

Kurs na licencję maszynisty to 298 godzin nauki, na którą składają się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Szkolenia odbywają się w centrum szkoleniowym Ośrodka Szkolenia Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów Kolei Śląskich w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58.
O przyjęcie na kurs może ubiegać się osoba która:

  • ukończyła 18 lat,
  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
  • nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • spełnia odpowiednie wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne (konieczność wykonania we własnym zakresie badań w Kolejowej Medycynie Pracy)

Kurs na licencję maszynisty realizowany będzie w weekendowy (piątek 4h, sobota 8h, niedziela 8h) w systemie stacjonarnym.

Aby zostać uczestnikiem kursu należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na [email protected]. Liczba miejsc jest ograniczona.

Cena kursu to 5500 zł.

Przypomnijmy, że dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są: licencja maszynisty oraz świadectwo maszynisty. Dodajmy, że od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję maszynisty i pierwsze świadectwo maszynisty są państwowe. Przeprowadzi je Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.