Związkowcy apelują do marszałka Geblewicza o refleksję

Związkowcy apelują do marszałka Geblewicza o refleksję

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w piśmie skierowanym do Olgierda Geblewicza, marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, podkreśla, że w żadnym komunikacie prasowym nie ma choćby wzmianki jakoby Zarząd Województwa był stroną sporu zbiorowego na tle płacowym prowadzonym z zarządem Polregio.

Przypomnijmy, po poniedziałkowej decyzji organizacji związkowych reprezentujących pracowników Polregio o przeprowadzeniu bezterminowego strajku na obszarze województwa zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przedstawił stanowiska w tej sprawie.

W przesłanym dokumencie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podkreślił, że nie jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zachodniopomorskim Zakładzie Polregio, w związku z czym nigdy nie był i nie jest też stroną negocjacji płacowych. Zarząd zaapelował do Związkowców, by zaprzestali dezinformacji opinii publicznej. W ocenie Zarządu Województwa postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń powinny być realizowane przez władze Spółki w ramach obowiązującej umowy.

Na pismo Urzędu Marszałkowskiego odpowiedział Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, który wskazuje, że porozumienia ws. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Spółki Polregio nie udało się podpisać z powodu braku zgody Zarządu Województwa na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z podwyżki. Fakt ten jest zapisany również w Protokole z mediacji sporu zbiorowego.

To przez stanowisko Zarządu Województwa, a nie złą wolę Zarządu Spółki – z którym parafowaliśmy Porozumienie o wzroście wynagrodzeń we wszystkich zakładach Polregio, a które nie mogło zostać podpisane i zrealizowane z powodu stanowiska Pana Marszałka – mieszkańcy regionu mogą zostać pozbawieni komunikacji kolejowej w czasie strajku – napisali związkowcy.

Jak dodają, pracownicy szczecińskiego Zakładu Polregio na własne oczy widzą 13 Marszałków rozumiejących potrzeby społeczne i wpisujących się w propozycję Zarządu Spółki w sprawie źródeł finansowania dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń. Także w znacznie mniej zamożnych regionach od Zachodniopomorskiego.

Mamy sygnały, że wielu pracowników, szczególnie maszyniści, rozważa w obecnej sytuacji zmianę pracodawcy. Warto, aby wobec planów powołania do życia Kolei Zachodniopomorskich Zarząd Województwa wziął pod uwagę brak odpowiednich zasobów wykwalifikowanych pracowników – zaznaczają związkowcy.

Odnosząc się do kwestii pozbawienia Polregio obowiązków związanych z naprawą taboru, związkowcy  mają nadzieję, że marszałek będzie w stanie wykazać Radnym Sejmiku wynikające z tego tytułu korzyści w budżecie województwa.

Perturbacje we właściwym zabezpieczeniu transportu publicznego w Zachodniopomorskiem są wyraźnie dostrzegalne w komunikacji miejskiej. Czy Zarząd Województwa chce teraz narazić mieszkańców na zakłócenia również w codziennej komunikacji kolejowej w drodze do pracy, szkoły itp. – pytają związkowcy.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce apelujemy do Pana Marszałka o refleksję i zmianę decyzji ws. pokrycia kosztów podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Polregio w Szczecinie w umowie PSC i nie dążenie do eskalowania sytuacji kryzysowej.

W innym razie pozostaniemy z przeświadczeniem, że Pańskie stanowisko jest podyktowane nie względami merytorycznymi, a politycznymi – podkreślili związkowcy.

Dodajmy, że Polregio szacuje, że na obecną chwilę aż 1042 osoby z dwóch Zakładów zostały wykluczone z akcji podwyżkowej.