Strajk w Polregio w dwóch województwach?

Strajk w Polregio w dwóch województwach?

W związku z brakiem porozumienia w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w wyniku braku zgody Urzędów Marszałkowskich na sfinansowanie tej podwyżki, Związki Zawodowe będące stroną sporu zbiorowego w Polregio, podejmują decyzję o przeprowadzeniu bezterminowego strajku w wyżej wymienionych zakładach.

Strajk na obszarze województw zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego rozpocznie się w dniu 10 października 2023 r. od godziny 0.01. Pociągi będące w drodze po godzinie rozpoczęcia strajku zostaną doprowadzone do stacji docelowych – napisano w komunikacie.

Przypomnijmy, że referendum strajkowe we wszystkich zakładach spółki odbyło się w dniach 22 sierpnia – 7 września 2023 r. Była to odpowiedź na opóźnianie, w ocenie związków zawodowych, rozpoczęcia przez zarząd Polregio procedury mediacyjnej sporu zbiorowego. Z takimi zarzutami nie zgodził się przewoźnik. W specjalnym świadczeniu zarząd spółki przekazał, że jest gotów do kontynuowania rozmów ws. wzrostu wynagrodzeń.

Pytanie referendalne brzmiało: „Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku w POLREGIO S.A. w przypadku niespełnienia przez Zarząd POLREGIO S.A. żądań dotyczących podwyżki płac zgłoszonych w sporze zbiorowym wszczętym pismem z dnia 19 czerwca 2023 roku?”

Frekwencja średnio wyniosła 76,85 procent. W przygniatającej większości pracownicy opowiedzieli się za strajkiem w przypadku braku porozumienia z Zarządem. Jeśli nie zostanie ono podpisane do 25 września br., protokół z mediacji z 30 sierpnia br. stanowić będzie protokół rozbieżności, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Referendum jest ważne we wszystkich zakładach spółki – podał na początku września Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy.

Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce powiedział w rozmowie z „Kolejowy Portalem”, że w dziś podpisano porozumienie dotyczące 13 Zakładów Polregio, które wdraża z dniem 1 września 2023 r. podwyżki wynagrodzenia w wysokości 800 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika tych Zakładów.

Z uwagi na brak zgody marszałków województw na sfinansowanie podwyżek, porozumienie nie dotyczy dwóch zakładów, Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie – powiedział Miętek.

Prezydent ZZMK w Polsce, podkreślił, że wszyscy pracownicy Polregio dostaną podwyżki oprócz tych dwóch Zakładów. Dlatego na podstawie protokołu ze spotkania, które odbyło się 30 sierpnia 2023 r., protokół ten stał się protokołem rozbieżności w stosunku do tych dwóch zakładów.

Wyczerpana została procedura sporu zbiorowego. Wcześniej było przeprowadzone ważne referendum i w dniu dzisiejszym związki zawodowe podjęły decyzje o rozpoczęciu bezterminowego strajku na terenie tych zakładów tych województw, od północy 10 października – zaznaczył Leszek Miętek.

Teraz „piłeczka” stoi po stronie Urzędów Marszałkowskich. Jeśli samorządy zdecydują się na sfinansowanie podwyżek i zostaną podpisane kolejne porozumienia, to strajku nie będzie.

Przypomnijmy, że zarząd Polregio i związki zawodowe zobowiązały się do powrotu do rozmów ws. realizacji pozostałej części żądania (1600 zł) w terminie do 15 stycznia 2024 r. Do tego czasu organizacje związkowe zobowiązują się do niewszczynania, nieprzeprowadzania oraz niezachęcania do wszczynania żadnych akcji protestacyjnych na terenie poszczególnych zakładów Polregio.