Wielofunkcyjny żuraw Multitasker 1200 w parku taborowym ZRK-DOM

Wielofunkcyjny żuraw Multitasker 1200 w parku taborowym ZRK-DOM

Nie tylko nowoczesna profilarka dystrybuująca Plasser Balast Express L wzmocniła w ostatnim czasie park maszynowy Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu. W sierpniu spółka odebrała żuraw Multitasker 1200.

Pod koniec sierpnia 2023 r.  na terenie Sekcji Maszyn Torowych w Zbąszyniu dokonano odbioru najnowocześniejszego na polskich torach żurawia kolejowego Multitasker 1200.

Wielofunkcyjny żuraw Multitasker 1200 może być wykorzystywany m.in. do zabudowy rozjazdów, przy budowie, przebudowie, remontach i modernizacjach obiektów inżynieryjnych w tym mostów i wiaduktów. Przy zabudowie rozjazdów w blokach możliwe jest skrócenie czasu całej operacji do 2 godzin.

Żuraw może swobodnie przemieszczać się z ładunkiem na haku przed sobą. Maksymalny udźwig żurawia to 150 t na promieniu 8m lub 40 t na promieniu 28.5 m.

Wyposażony jest m.in.

  • w system kompensacji przechyłki toru (co umożliwia jazdę z ładunkiem nawet po przechyłkach toru na łukach),
  • przeciwwagę pozostającą w osi toru kiedy przednia część żurawia jest obracana, co zapewnia bezpieczne prowadzenie ruchu w torze sąsiednim (ładunek znajdujący się na haku może być odchylany na bok za pomocą wysięgnika i obracać za pomocą swojego haka,
  • trawersę samopoziomującą z napędem silnikowym, która eliminuje konieczność ręcznego szukania środka ciężkości podczas podnoszenia oraz eliminuje naprężenia np. przy transporcie i montażu bloków rozjazdowych,
  • system sterowania automatycznie ograniczający moment obciążenia,
  • wstępne ograniczenie ruchów poziomych i bocznych, dzięki czemu żuraw może bezpiecznie pracować pod siecią trakcyjną i bez zakłócania ruchu w torze sąsiednim,
  • oświetlenie umożliwiające pracę w nocy,
  • kamerę wsteczną,
  • panoramiczne okno kabiny.

Dodatkowo dzięki wychylnej przeciwwadze żuraw może pracować bez podpór.

Zakup zrealizowano ze środków pochodzących z dokapitalizowania Spółek Zależnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Przypomnijmy, że taki sam żuraw podczas targów TRAKO odebrało Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe. Dodajmy, że podczas wydarzenia, ZRK-DOM odebrał nowoczesną profilarkę.