Ponad 1000 pracowników Polregio zostało wykluczonych z akcji podwyżkowej

Ponad 1000 pracowników Polregio zostało wykluczonych z akcji podwyżkowej

Dzień po podpisaniu porozumienia ze związkami zawodowymi, Polregio skomentowało plan wdrożenia podwyżek. Przewoźnik zaproponował Urzędom Marszałkowskim, że podwyżka wynagrodzeń mogłaby być pokryta z dodatkowych przychodów. Większość organizatorów zaakceptowała ten plan, ale niestety dwóch marszałków nie zgodziła się z tą propozycją. Aż 1042 osoby z dwóch Zakładów zostały wykluczone z akcji podwyżkowej.

W dniu 25 września pomiędzy Polregio a 13 związkami zawodowymi działającymi w spółce zostało podpisane porozumienie dot. wdrożenia podwyżki wynagrodzenia w spółce. Na jego podstawie zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym dla każdego pracownika w wysokości 800 zł brutto.

W związku z tym, że 2023 r. jest rekordowy pod względem przewiezionych pasażerów, a to przekłada się na wzrost przychodów przewozowych w stosunku do planów, zarząd Polregio zaproponował Organizatorom, że podwyżka wynagrodzeń mogłaby być pokryta z dodatkowych przychodów, żeby w jak najmniejszy sposób obciążyć budżety województw. Propozycja zarządu z jeden strony wychodziła naprzeciw oczekiwaniom Strony Społecznej a z drugiej strony wskazywała Organizatorom źródło, które nie obciąża budżetów samorządów województw, ponieważ pochodzi z dodatkowych przychodów, które wcześniej nie były przewidziane.

Zdecydowana większość Organizatorów zaakceptowała ten plan, ale niestety decyzją dwóch z nich (woj. warmińsko-mazurskie i województwo zachodniopomorskie) Zarząd Spółki nie będzie mógł rozliczyć w umowie dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń. To oznacza, że aż 1042 osoby z dwóch Zakładów zostały wykluczone z akcji podwyżkowej. Ze względu na odmowę dwóch Organizatorów Strona Społeczna jest uprawniona do przeprowadzenia bezterminowego strajku z zatrzymaniem pociągów włącznie. Porozumienie nie wyklucza odstąpienia od strajku, gdyby doszło do zmiany decyzji Marszałków Województw.