W Książkach pasażerowie łatwiej wsiadają do pociągów

W Książkach pasażerowie łatwiej wsiadają do pociągów

Lepszy dostęp do kolei zapewnia podróżnym przebudowany, wyższy peron w Książkach. To kolejny efekt prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na stacjach i przystankach między Inowrocławiem a Jabłonowem Pomorskim.

Dla podróżnych wyższy peron w Książkach to ułatwienie w przejazdach koleją w stronę Torunia i Jabłonowa Pomorskiego. Są nowe wiaty i ławki oraz gabloty informacyjne. Orientację ułatwia czytelne oznakowanie. Jest jasne, energooszczędne oświetlenie typu LED, ważne dla bezpiecznego poruszania się po zmroku. Wsparciem dla pasażerów niewidomych i niedowidzących są ścieżki naprowadzające w nawierzchni i krawędziach płyt peronowych. Jeszcze w tym roku zaplanowano przebudowę drugiego peronu w Książkach.

Od lutego br. podróżni korzystają z przebudowanych peronów w Turznie (peron nr 2) oraz Suchatówce (peron nr 1). Pochylnie zapewniają wygodny dostęp do kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wykonawca przebudowuje sąsiednie perony. W Suchatówce, na sąsiadującym z przystankiem przejeździe kolejowo-drogowym, podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa. Zabudowane zostaną rogatki i zamontowane oświetlenie. Prace zaplanowano na II kwartał br. W marcu rozpocznie się także przebudowa peronu nr 1 na przystanku Zieleń.

W województwie kujawsko-pomorskim prace obejmą 15 peronów między Inowrocławiem a Jabłonowem Pomorskim. Wygodny dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych zapewniony będzie także na stacjach Gniewkowo i Papowo Toruńskie oraz przystankach Kamionki Jezioro i Rychnowo Wielkie.

Korzystne zmiany dla podróżnych to zasługa projektu z Krajowego Programu Kolejowego pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007 – 2013”.

Projekt zapewni lepsze warunki obsługi na 22 peronach w 15 miejscowościach. W Wielkopolsce, na linii kolejowej Kluczbork – Poznań Główny, przebudowanych zostanie 6 peronów na stacjach i przystankach Domanin, Łęka Opatowska, Słupia, Solec Wielkopolski, Pierzchno i Kępno. W województwie łódzkim, na linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Katowice, przebudowany będzie peron na przystanku Wolbórka.

Inwestycja warta blisko 100 mln zł jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie robót budowlanych przewidziano do końca 2022 r.