W Konradowie po nowym wiadukcie nad torami

W Konradowie po nowym wiadukcie nad torami

W Konradowie (gmina Otyń) zakończyły się już zasadnicze prace związane z budową nowego wiaduktu drogowego nad torami linii Wrocław – Szczecin (linia kolejowa nr 273, tzw. Nadodrzanka). Dwupoziomowe skrzyżowanie zapewnia mieszkańcom lepszy system komunikacji.

Trzyprzęsłowy wiadukt drogowy ma ponad 60 m długości i blisko 12 m szerokości. Dla kierowców przygotowano dwa pasy ruchu, po jednym w każdą stronę, a dla pieszych i rowerzystów – odseparowane od jezdni ścieżki.

Inwestycje kolejowe to nie tylko dogodniejsze przejazdy pociągiem, ale także korzystne zmiany w okolicy torów dla wyższego bezpieczeństwa i sprawniejszego systemu komunikacji. Bezkolizyjne skrzyżowanie w Konradowie zapewni płynniejsze przejazdy, zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym, a mieszkańcy tej części województwa lubuskiego już od dziś odczują korzystne zmiany, bo będą mogli pokonać tory niezależnie od ruchu pociągów – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Andrzej Bittel.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. efektywnie wykorzystują środki budżetowe i unijne, aby przy dobrej współpracy z samorządami zastępować przejazdy kolejowo-drogowe bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Pozytywne efekty współpracy od dziś odczują mieszkańcy Konradowa. Dzięki nowemu, dwupoziomowemu obiektowi zwiększy się poziom bezpieczeństwa na linii Wrocław – Szczecin oraz obwodnicy miejscowości, a dodatkowo zapewnione będą sprawniejsze przejazdy – powiedział Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. eksploatacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Mirosław Skubiszyński.

Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpi znajdujące się w pobliżu trzy dotychczasowe przejazdy kolejowo-drogowe w Konradowie (2 przejazdy) i Zakęciu (1 przejazd) – likwidacja skrzyżowań w poziomie torów, którymi łącznie przejeżdża ok. 48 pociągów i ok. 1 tys. samochodów w ciągu doby, przewidywana jest w najbliższych dniach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują inwestycję „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie” za ok. 13,8 mln zł (netto). PLK S.A. przeznaczyły na prace ok. 5,1 mln zł, a pozostałą część środków pokryło Starostwo Powiatowe w Nowej Soli i Gmina Otyń. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest do końca października br. – obecnie wykonawca m.in. kończy montaż oznakowania.

Nowe bezkolizyjne skrzyżowania w Polsce

Prace w Konradowie są częścią ogólnopolskiego projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. W ramach ogólnopolskiego projektu, wartego ok. 268 mln zł, z udziałem środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PLK S.A. przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zastępują przejazdy kolejowo-drogowe bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie dogodniejszej komunikacji.

W całej Polsce projekt obejmuje 21 obiektów: wiaduktów drogowych, kolejowych, przejść podziemnych i wiaduktów pieszo-rowerowych. Z efektów korzystają już mieszkańcy ośmiu miejscowości, m.in. Kostrzyna (wielkopolska), Sokółki (podlaskie) czy Skierniewic (łódzkie).