Trzy oferty na przebudowę dworca Jaktorów

Trzy oferty na przebudowę dworca Jaktorów

PKP S.A. otworzyły oferty w przetargu na przebudowę dworca kolejowego w Jaktorowie. Zgłosiło się trzech wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia PKP S.A. zamierzają przeznaczyć kwotę 3 726 357,88 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • A-Projekt z Warszawy – 6 794 520 zł brutto
  • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” z Torunia – 5 963 736,97 zł brutto
  • MERX z Warszawy – 3 329 999,91 zł brutto

Budynek, który został przekazany do użytkowania w 1954 r. jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieogrzewanym poddaszem nieużytkowym. W ramach prac przewiduje się odtworzenie podstawowych funkcji dworca odpowiadających za obsługę podróżnych oraz zapewnienie pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem obiektu, jednocześnie zachowuje się funkcję lokalu pod wynajem (o funkcji docelowej dot. obsługi ruchu pasażerskiego) z przeznaczeniem dla kasy Kolei Mazowieckich.

W budynku wydzielone zostaną trzy główne podziały powierzchni:

  • powierzchnia publiczna – ogólnodostępna, związana z obsługą podróżnych (hol główny oraz toalety ogólnodostępne);
  • powierzchnie pod wynajem służące obsłudze ruchu kolejowego – kasa Kolei Mazowieckich wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym;
  • powierzchnie techniczne związane są z technicznym funkcjonowaniem obiektu oraz obsługi pasażerów i ruchu kolejowego.

Roboty związane z przebudową dworca kolejowego polegać będą na zmianie układu ścian wewnętrznych w celu stworzenia funkcjonalnej i zgodnej z przepisami przestrzeni dworcowej, wyznaczeniem nowych wejść do budynku oraz remontu elewacji, w tym stolarki okiennej i drzwiowej, i wykonanie systemu identyfikacji wizualnej.

Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie do 56 tygodni od dnia zawarcia umowy.