Szacunkowe wyniki Grupy PKP Cargo za I kw. 2022 r.

Szacunkowe wyniki Grupy PKP Cargo za I kw. 2022 r.

Zarząd PKP Cargo opublikował szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2022 r. Grupy PKP Cargo. Są one lepsze niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły w okresie styczeń – marzec ponad 1 mld 166 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2021 r. przychody wyniosły 996 mln zł oraz 1 mld 35 mln w 2020 r.

EBITDA zamknęła się w pierwszym kwartale kwotą 152,4 mln zł, co oznacza wzrost o 48 mln zł w stosunku do wyników z poprzedniego roku. Wynosiła ona wówczas 104,4 oraz 90 mln zł w I kw. 2020 r.

Poprawie uległ także EBIT, który w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniósł -31,5 mln zł. Natomiast w 2021 r. EBIT był niższy, gdyż sięgnął kwoty -71 mln zł i ponad 105 mln zł w tym samym okresie 2020 r.

Z kolei wynik netto Grupy PKP Cargo to – 47,6 mln zł i jest wyższy o prawie 24 mln zł niż przed rokiem (-71,3 mln zł) i ponad dwa razy wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r.  (-105,6 mln zł).

W okresie od stycznia do marca Grupa PKP Cargo poprawiła także wskaźniki operacyjne. W tym czasie pociągi przewiozły 25,9 mln ton ładunków, czyli o ponad 2,5 mln ton więcej niż w pierwszym kwartale 2021 r. i blisko 3 mln ton więcej niż w tym samym okresie 2020 r. (23 mln ton)

– Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP Cargo za 3 miesiące 2022 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie, który zostanie opublikowany w dniu 27 maja 2022 r. – poinformował przewoźnik.

Przypomnijmy, że podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyło się spotkanie Zarządu PKP Cargo z przedstawicielami związków zawodowych, które miało miejsce 27 kwietnia. Związki zawodowe oczekują wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym wysokości 600 zł dla pracowników wynagrodzony według z ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagrodzony według wskaźnika.