Duże zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcji

Duże zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcji

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja podjęto uchwały dotyczące odwołania dwóch członków RN oraz powołaniu pięciu nowych.

Z dniem 12 października odwołano dotychczasowego przewodniczącego, pana Dominika Radziwiłła (pełnił funkcję od listopada 2015 r. ) oraz Magdalenę Komaracką. W wrześniu rezygnację z pełnionych funkcji członków RN złożyli panowie Julio Alvarez Lopez, Jorge Miarnau Montserra oraz Miquel Llevat Vallespinosa, którzy reprezentowali hiszpańską spółkę COMSA.

W trakcie NWZ, z dniem 13 października podjęto również uchwały powołujące pięciu nowych członków Rady Nadzorczej Trakcji, z czego czterech związanych jest z PKP PLK. Karolina Łukaszewicz obecnie pełni funkcję dyrektora biura prawnego w Centrali. Marek Pajewski związany jest z zarządcą infrastruktury od 2015 r., a od 2017 r. jest zastępcą dyrektora w biurze kontrolingu i finansów odpowiedzialnym za obszar finansów spółki. Emilia Szkudlarz  zatrudniona PLK od stycznia 2021 r., początkowo jako zastępca, od grudnia 2021 r. jest dyrektorem Biura Strategii. Krzysztof Wałdowski karierę zawodową w Polskich Kolejach Państwowych rozpoczął w 1997 r., gdzie od 2006 r. pełni funkcje kierownicze. Od 2016 r. zajmuje stanowisko Dyrektora PKP PLK  Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

Piątym nowym członkiem RN Trakcji jest Łukasz Jakub Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawiało także zmienić wysokość wynagrodzeń dla pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej, i tak 8000 zł brutto miesięcznie otrzyma osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po 7000 zł brutto otrzyma wiceprzewodniczący a także pozostali członkowie Rady Nadzorczej. Będzie także dodatek w wysokości 500 zł brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji w komitetach działających w ramach RN Trakcji.

W Radzie Nadzorczej zasiadają nadal Klaudia Budzisz jako przedstawicielka ARP oraz Krzysztof Tenerowicz, który niezależnym członkiem.