Zmiany w zarządzie Trakcji

Zmiany w zarządzie Trakcji

Zarząd spółki Trakcja poinformował o rezygnacji Pawła Nogalskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego oraz powołaniu Bartłomieja Cygana na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Technicznego.

W czwartkowym (21.07.2022 r.) komunikacie Zarząd Trakcji poinformował, że Paweł Nogalski złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 21 lipca 2022 r.

– Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona ze względów osobistych – poinformowano w komunikacie.

Paweł Nogalski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 18 lat związany był ze spółką. Przez te lata przeszedł przez niemal wszystkie szczeble zawodowe, od analityka finansowego po stanowiska menadżerskie. Pod koniec 2013 r. został Dyrektorem Finansowym.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza Trakcji powołała z dniem 22 lipca 2022 r. Bartłomieja Cygana na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Technicznego.

Bartłomiej Cygan jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Ma wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej oraz zarządzaniu.

Od 2015 r. związany był z PKP Polskie Linie Kolejowe, najpierw jako Dyrektor Projektu ds. analiz i weryfikacji kosztów inwestycyjnych a od października 2017 r. piastował stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe.

Przypomnijmy, że na początku czerwca 2021 r. , że rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego złożył Arkadiusz Arciszewski.