Kolejne zmiany w zarządzie Trakcji

Kolejne zmiany w zarządzie Trakcji

Jacek Gdański złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie spółki Trakcja ze skutkiem na koniec 26 września 2022 r. Od marca 2022 r. pełnił funkcje wiceprezesa zarządu, Dyrektora ds. Audytu Wewnętrznego.

Jak poinformowano, rezygnacja została złożona w związku z zakończeniem procesu dokapitalizowania spółki.

Przypomnijmy, że 8 lipca 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę objęcia 250 mln nowych akcji firmy Trakcja.  o kolejnych dwóch tygodniach do zarządu spółki, na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Technicznego powalono Bartłomieja Cygana, który od października 2017 r. piastował stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe. Pod koniec sierpnia Trakcja poinformowała o zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy podwyższenie kapitału zakładowego oraz nowego tekstu jednolitego statutu spółki.

Dodajmy, że na początku czerwca 2021 r. , że rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, Dyrektora Technicznego złożył Arkadiusz Arciszewski.

Jacek Gdański jest absolwentem skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na London School of Economics (LSE). Zajmował stanowiska menedżerskie m.in. w PKO Inwestycje, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskim Holdingu Nieruchomości i w spółce Polski Gaz TUW.