Spółki z Grupy PKP PLK zakupiły nowoczesnych sprzęt

Spółki z Grupy PKP PLK zakupiły nowoczesnych sprzęt

Osiem nowoczesnych maszyn zadba o tory i zapewni sprawne kursowanie pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe oraz spółki zależne inwestują w innowacyjny sprzęt. PPM-T w Gdańsku, PNUiK w Krakowie, DOLKOM we Wrocławiu oraz ZRK-DOM w Poznaniu zakupiły od firmy Plasser & Theurer osiem maszyn. Sprzęt będzie wykorzystywany do prac inwestycyjnych i utrzymaniowych.

Kombajn podtorzowy RPM 1000 oraz podbijarka UNIMAT 09-4×4/4S Dynamic to najnowsze zakupy Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. w Gdańsku. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. oraz Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu nabyły po jednej profilarce tłucznia USP 2000 C2. DOLKOM sp. z o. o. dodatkowo nabył podbijarkę do prac utrzymania infrastruktury kolejowej UNIMAT 08-4×4/4S i dwa transportery materiałów sypkich typu MFS 120 S.C.

Spółki 5 października 2022 r. podpisały umowy na realizację zamówień. Nowy sprzęt wzbogaci park maszynowy. Szybsze prace interwencyjne i naprawa torów ma przełożenie m. in. na sprawne kursowanie pociągów. Zakup był możliwy dzięki dokapitalizowaniu spółek zależnych od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

– Nowy sprzęt dla Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oznacza rozwój i zwiększanie efektywności prac na sieci kolejowej. Roboty na torach będą przebiegały szybciej i sprawniej, a to jest ważne przy rozwoju przewozów kolejowych w Polsce  – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Nowoczesne maszyny gwarantują zwiększenie efektywności robót inwestycyjnych i utrzymaniowych. Dzięki wzbogacaniu parku maszynowego następuje wzrost tempa prac i poprawa ich jakości. Dla pasażerów pociągów oznacza to bardziej punktualne i bezpieczne podróże, a dla przewoźników towarowych sprawny i płynny przewóz ładunków – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Najnowocześniejsze maszyny na torach

Kombajn podtorzowy RPM 1000 będzie najnowocześniejszą tego typu maszyną na rynku. Przeznaczony jest do potokowej naprawy podtorza i oczyszczania tłucznia z wykorzystaniem kruszywa z recyklingu podsypki tłuczniowej. Kompleksowo  za jednym przejściem, naprawia warstwę podtorza i podsypki torowej. Maszyna współpracuje z wagonami typu MFS, które zapewniają nowe materiały sypkie i odprowadzenie z miejsca prac starego materiału nie nadającego się do powtórnego wykorzystania. Długość maszyny RPM 1000 wraz z wagonami MFS wynosi ponad 500 m. Taki sprzęt to wysokowydajna fabryka na torach.

Naprawa podtorza metodą potokową przy użyciu maszyn typ RPM jest do 40 proc. bardziej ekologiczna w porównaniu do metody konwencjonalnej. Krótszy czas zabudowy oraz efektywniejsza logistyka materiałów zmniejszają hałas, wytwarzanie pyłu oraz emisję CO2. Znaczna część starego materiału z toru może podlegać recyklingowi, co istotnie redukuje koszty w procesie utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.

Kombajn będzie wyposażony w innowacje wyróżniające go od innych tego typu maszyn. To  radarowa penetracja gruntu (ang. ground penetrating radar), system pomiarowy poszczególnych warstw toru, system kontroli zagęszczeni warstwy nośnej podtorza. Innowacje będą dawać całościowy obraz właściwości geotechnicznych warstw znajdujących się pod torem, dostarczą dane do określenia grubości warstw podtorza i podsypki, a co za tym idzie, pozwolą w precyzyjny sposób dostosować logistykę i zapotrzebowanie na poszczególne materiały oraz zapewnią jednorodność i poprawność stopnia zagęszczenia podtorza.

Nabyta przez PPMT uniwersalna podbijarka toru UNIMAT 09-4×4/4S Dynamic jest przeznaczona do pracy na rozjazdach i torach w trybie ciągłym, ze zintegrowanymi zespołami stabilizującymi. Zaletą maszyny jest dynamiczny stabilizator toru (DGS), który pozwala na uzyskanie dodatkowej trwałości geometrii toru oraz wznowienie ruchu na podbijanym odcinku bez ograniczeń.

Kluczowym parametrem maszyny jest dokładność podnoszenia i nasuwania toru w rozjazdach i torach, szczególnie w przypadku linii kolejowych przeznaczonych do jazdy pociągów z prędkościami 160 km/h i większymi. Maszyna z uwagi na większą wydajność oraz możliwość podbijania ciężkich rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych, znacznie podniesie jakość, efektywność oraz rozszerzy zakres usług w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Jakość pracy pojazdu zdecydowanie zwiększy potencjał Spółki oraz jej pozycję konkurencyjną na rynku.

Maszyna wyróżnia się od większości innych tego typu maszyn dostępnych na rynku dwoma innowacyjnymi funkcjami zamówionymi specjalnie przez PPMT w postaci inercyjnej jednostki pomiarowej (ang. IMU – inertial measuring unit) oraz system monitorowania operacji podbijania – Plasser Tamping Control.

Wózek IMU umożliwia dokonanie pomiarów przy prędkości 60 km/h, a specjalnie do tego opracowany softwear umożliwia kształtowanie skomplikowanych układów geometrycznych torów. System Plasser Tamping Control wykorzystuje agregat podbijający jako narzędzie do optymalizacji samego procesu podbijania. Zainstalowane na zespole podbijającym czujniki rejestrują prace analizując ją w czasie rzeczywistym. Na podstawie tych danych można określić jakość tłucznia oraz jakość wykonanych robót. Operator maszyny ma „narzędzie” służące optymalizacji parametrów pracy. Zakupiona przez PPMT maszyna UNIMAT 09-4×4/4S Dynamic będzie najnowocześniejszą tego typu podbijarką na polskim rynku.

Profilarki tłucznia USP 2000 C2 zakupione przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. oraz Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o. o. we Wrocławiu są przeznaczone zarówno do prac w torach, jak i rozjazdach w technologii tradycyjnej. To maszyny niezbędne do realizacji kompleksowego procesu podbijania i profilowania tłucznia. Są wyposażone w pług centralny do profilowania tłucznia, szczotkę obrotową do podkładów, stałą szczotkę do czyszczenia przytwierdzeń, pługi boczne do profilowania pryzmy tłucznia oraz zasobnik na tłuczeń.

Spółka DOLKOM sp. z o. o. zakupiła również podbijarkę do prac utrzymania infrastruktury kolejowej UNIMAT 08-4×4/4S i dwa transportery materiałów sypkich typu MFS 120 S.C. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań technicznych maszyny te spełniają wytyczne warunków technicznych odbioru robót. W przypadku podbijarki zamówione systemy pozwolą na wykonywanie pomiarów odbiorowych samodzielnie bez angażowania pojazdów diagnostycznych, co dotychczas było koniecznością na liniach dla prędkości przekraczającej 160 km/h. Nowatorskie rozwiązania zastosowane w maszynach – zdalne systemy monitorowania utrzymania i pracy maszyn, podniosą jakość wykonywanych prac.

Nowoczesny sprzęt w spółkach PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i spółki od niej zależne inwestują w nowoczesny sprzęt. To większe możliwości sprawnej realizacji inwestycji kolejowych i prowadzenia prac utrzymaniowych, także w sposób bardziej proekologiczny. Podczas międzynarodowych targów InnoTrans, 29 września br., spółka ZRK-DOM Poznań odebrała od firmy Copma Polska sp. z o.o. nowoczesny pojazd dwudrogowy ZDS-5 do montażu i regulacji sieci trakcyjnej.