Ruszył dworzec tymczasowy Łowicz Główny

Ruszył dworzec tymczasowy Łowicz Główny

Od piątku 4 marca 2022 r. obsługa podróżnych została przeniesiona z budynku dworca Łowicz Główny do dworca tymczasowego. Pozwoli to wykonawcy na rozszerzenie frontu robót na cały obiekt.

Przenosiny obsługi do dworca tymczasowego mają związek z postępem prac budowlanych. Cały budynek dotychczasowego dworca i teren położony tuż przy nim został wyłączony z użytku. Obsługę podróżnych przejął dworzec tymczasowy położony naprzeciwko obecnego budynku, po drugiej stronie ulicy, na zielonym skwerze pomiędzy ulicami Dworcową i Bolimowską.

– W dworcu tymczasowym zbudowanym z modułów kontenerowych podróżni znajdą kasę biletową, poczekalnię o powierzchni około 27 m kw. oraz toaletę. Przestrzeń obsługi podróżnych jest w pełni klimatyzowana oraz wyposażona w niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i system informacji głosowe – poinformował Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP S.A.

Uruchomienie obiektu umożliwi wykonawcy prac budowlanych rozszerzenie ich frontu.

– Do tej pory przeprowadził on prace związane z organizacją placu budowy, budową dworca tymczasowego oraz większość koniecznych do wykonania rozbiórek, które będą jeszcze kontynuowane. Rozpoczęto również proces wzmacniania fundamentów budynku od strony peronów, a także prace przygotowawcze do budowy nowego przyłącza wodnego do budynku – dodaje Sarna.

Przebudowa dworca Łowicz Główny jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 ze środków własnych PKP S.A. Wartość inwestycji to 11 mln złotych brutto. Dokumentację projektową przebudowy dworca opracowała pracownia Domagało Wnuk Architekci, a prace budowlane wykona Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik z  Częstochowy.