Rekordowe przewozy PKP LHS

Rekordowe przewozy PKP LHS

Miesiąc sierpień to kolejny miesiąc, w którym PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przewiozła ponad milion ton ładunków.

Zrealizowane w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. przewozy towarów linią LHS są wyższe od przewozów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 1 600 tys. ton, co stanowi wzrost o ponad 26 %. W okresie od wybuchu wojny na Ukrainie do końca sierpnia 2022 r. wzrost ten wyniósł ponad 30%.

Największy wzrost przewozów odnotowano w przewozach zboża, nasion oleistych i pasz, których przewieziono więcej o ponad milion ton, w porównaniu do roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 280 %. Spółka odpowiada również za kompleksową organizację przewozów towarów humanitarnych z Polski do Ukrainy.

Podjęcie i zrealizowanie większych przewozów było możliwe dzięki prowadzonej w ostatnich pięciu latach intensywnej działalności inwestycyjnej.

– Spółka świadoma jest aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie realizacji zwiększonych przewozów pomiędzy Ukrainą a Polską. Podejmowane obecnie działania inwestycyjne i organizacyjne pozwolą w najbliższym czasie na dalsze rozwinięcie dotychczasowej zdolności transportowo-logistycznej  – informuje PKP LHS.