Ponad 90 mln zł straty netto DB Cargo Polska w 2022 r.

Ponad 90 mln zł straty netto DB Cargo Polska w 2022 r.

W 2022 spółka DB Cargo Polska poniosła stratę netto w wysokości 91,1 mln zł. Jak informuje przewoźnik strata ta związana jest z ograniczeniem przewozów z i do granicy wschodniej, a także kosztami odsetek związanymi z obsługą zaciągniętych pożyczek i linii kredytowych.

W 2022 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 976 052 813,12 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 1 055 190 792,18 zł.

Strata na działalności operacyjnej wyniosła 74 129 226,59 zł.

Strata ta jest związana z ograniczeniem przewozów z i do granicy wschodniej w konsekwencji wojny w Ukrainie i sankcji nakładanych przez Unię Europejską i polski rząd na Rosję i Białoruś oraz koniecznością realizacji dodatkowych napraw ciężkich taboru kolejowego w celu zapewnienia zasobów pod alternatywne przewozy zboża i węgla z i do portów morskich w związku z redukcją zleceń DB Cargo AG, które miały być wykonywane z wykorzystaniem lokomotyw i wagonów należących do DB Cargo AG. Dodatkowo, spółka odczuła negatywne skutki rosnącej inflacji oraz wzrostu cen paliwa i energii elektrycznej – poinformował zarząd DB Cargo Polska w sprawozdaniu sprawozdanie za rok obrotowy 2022.

Jak czytamy w dalej, płynność spółki jest zabezpieczona w ramach Grupy Kapitałowej DB AG, która zapewnia finansowanie w postaci linii kredytowej, tym samym nie powstało ryzyko utraty płynności zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i średnioterminowej.

Spółka planuje w roku 2023 osiągnąć przychody ze sprzedaży rzędu 1,174 mld zł oraz stratę operacyjną EBIT w kwocie 19,4 mln zł.

Strata ta jest efektem kumulacji w roku 2023 okresowych napraw ciężkich taboru kolejowego wynikających z cyklu naprawczego wagonów i lokomotyw, które zgodnie z polityką rachunkowości zaliczane są w koszty w całości w okresie ich przeprowadzenia – tłumaczy zarząd przewoźnika.

Strategia Spółki w roku 2023 koncentrować się będzie na rozwoju przewozów kolejowych i usług logistycznych oraz utrzymywaniu dochodowych linii biznesowych, tj. obsługi bocznic i działalności remontowo – utrzymaniowej taboru kolejowego, w tym produkcji wielofunkcyjnych wagonów przy wsparciu digitalizacji i cyfryzacji procesów biznesowych.

Obecnie spółka prowadzi budowę nowej hali produkcyjno-naprawczej do produkcji wagonów wielofunkcyjnych. Obiekt pozwoli także zwiększyć wolumen napraw wagonów.