Po 10 latach pociągi znów jeżdżą na odcinku Rudziniec Gliwicki – Sławięcice

Po 10 latach pociągi znów jeżdżą na odcinku Rudziniec Gliwicki – Sławięcice

Szybciej i sprawniej jadą towary przez województwo śląskie z Toszka w stronę Kędzierzyna Koźla. Odbudowano tory, zmodernizowano mosty, zakończyły się zasadnicze prace na liniach Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle. Inwestycja za ponad 265 mln zł realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem unijnych środków POIiŚ.

Pociągi towarowe jeżdżą szybciej z prędkością do 90 km/h. Skrócił się czas przewozu towarów. Na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki odbudowany został drugi tor. Po 10 latach pociągi znów jeżdżą po linii 199 na odcinku Rudziniec Gliwicki – Sławięcice. Możliwy jest przejazd większej liczby składów między Kędzierzynem Koźlem – Rudzińcem Gliwickim i Toszkiem Północ. Obecnie na trasie kursuje dwukrotnie więcej składów niż rok temu.

– Istotnym efektem realizacji projektów z Krajowego Programu Kolejowego jest zwiększenie możliwości i efektywności przewozu towarów. Takie korzyści przynosi również przebudowa linii w województwie śląskim m.in. między stacjami Toszek a Kędzierzyn Koźle. Zwiększamy potencjał kolei jako sprawnego i ekologicznego środka transportu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nowe tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne pozwalają na szybszy transport, ale dzięki zastosowanym materiałom i rozwiązaniom ograniczony jest hałas i oddziaływanie kolei na środowisko. Linia od Toszka Północ do Starego Koźla to jedna z najważniejszych tras towarowych na Górnym Śląsku. Zapewnia m.in. transport z województwa śląskiego do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Towary jadą też na południe i wschód do granicy z Czechami w Chałupkach i granicy Białorusią w Małaszewiczach.

Prace na mostach dla sprawnego transportu kolejowego

Na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Sławięcice – Stare Koźle wymieniono 40 km torów. Zamontowany został tzw. ciężki typ sieci, co zapewnia dobre warunki przejazdu pociągom towarowym. Płynną jazdę składów gwarantuje 30 nowych rozjazdów oraz przebudowa 45 obiektów inżynieryjnych, w tym 5 mostów i 12 wiaduktów.

Zmodernizowany został most kolejowy o długości 67 metrów między Sławięcicami a Kędzierzynem Koźlem, dzięki czemu pociągi szybko i sprawnie przejeżdżają nad Kanałem Kędzierzyńskim. Lepszy transport towarów umożliwia wykonana przebudowa m.in. mostu na Kanale Gliwickim oraz wiaduktów kolejowych w Paczynie i Pisarzowicach koło Toszka.

Przebudowano nastawnie m.in. w Toszku i Rudzińcu Gliwickim. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i remont 10 przejazdów kolejowo – drogowych zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego.

Wartość projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle” to ponad 265 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac do kwietnia 2021 r.