PKP S.A. wybrały wykonawcę przebudowy dworców w Toruniu

PKP S.A. wybrały wykonawcę przebudowy dworców w Toruniu

Polskie Koleje Państwowe S.A. poinformowały o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę dworców  Toruń Miasto i Toruń Wschodni. Prace wykona konsorcjum firm z Torunia.

Na sfinansowanie zamówienia kolejowa spółka przeznaczyła 27 118 443,03 zł brutto.

Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm w składzie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD (lider) oraz Firma Usługowo Handlowa ACS Andrzej Gadomski (partner) na kwotę 33 515 203,50 zł brutto.

Toruń Miasto

Zabytkowy budynek dworca kolejowego Toruń Miasto zlokalizowany jest w śródmieściu miasta, w stosunkowo niewielkiej odległości od zabytkowej starówki. Przy stacji znajduje się dworzec Toruńskiej i Korporacji Autobusowej, gdzie zatrzymują się autobusy zarówno dalekobieżne jak i międzynarodowe. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest w elewacji zachodniej od strony Pl.18 Stycznia. Wschodnia część budynku sąsiaduje z pasem torów kolejowych.

W planowanym budynku dworca będą znajdowały się pomieszczenia obsługi podróżnych, toalety dla podróżnych, pomieszczenia hostelu, pomieszczenia komercyjne przeznaczone dla najemców oraz pomieszczenia techniczne. Część piwnic, po wykonaniu prac konserwatorskich i hydroizolacyjnych, zostanie zasypana. W budynku Starej Apteki planuje się prace konserwatorskie polegające na remoncie elewacji oraz rozbiórkę wtórnej dobudowy od strony budynku dworca, z pozostawieniem ścian zewnętrznych i oryginalnych otworów. W miejscu wykonanej rozbiórki zaprojektowano poczekalnię.

Toruń Wschodni

Budynek dworca został wzniesiony w 1908 roku wraz z sąsiadującym z nim od strony północno-wschodniej budynkiem administracyjnym. Cały kompleks wzniesiono w stylu neogotyckim; pierwotna szata architektoniczna zachowana jest do czasów współczesnych.

Na parterze zaprojektowano hol główny, kasy biletowe, toalety, lokal komercyjny i hostel. Na piętrze – hostel. Przebudowany zostanie też były budynek administracji, który zostanie przeznaczony na hostel, przewidziano też lokal użytkowy. Zagospodarowane zostanie otoczenie. Rozebrany zostanie bunkier.