Koleje Dolnośląskie po raz trzeci wybrały wykonawcę rozbudowy hali serwisowej w Legnicy

Koleje Dolnośląskie po raz trzeci wybrały wykonawcę rozbudowy hali serwisowej w Legnicy

Dolnośląski przewoźnik już dwa razy musiał unieważniać postępowanie na wybór firmy, która rozbuduje halę serwisowa w Legnicy. Tuż przed świętami spółka dokonała trzeciego wyboru.

Pod koniec czerwca 2021 r. dolnośląska spółka poinformowała, że na sfinansowanie rozbudowy zaplecza technicznego przeznaczyła 33 272 893,36 zł. Do przewoźnika wpłynęło aż 11 ofert w kwotach od 56,626 mln zł brutto do 76,137 mln zł brutto.

Na początku sierpnia Koleje Dolnośląskie poinformowały, że prace wykona firma Berger Bau. Jednak w postępowaniu wpłynęło odwołanie ZUE S.A., które po wyroku KIO nakazało zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert. KD unieważniły postępowanie 4 października 2021 r.

W dniu 12 listopada 2021 r. Koleje Dolnośląskie poinformowały, że po dokonaniu ponownej oceny i badania ofert w związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej dokonały nowego wyboru najkorzystniejszej oferty. Tym razem prace miały zostać wykonane przez ZUE S.A. za 60,246 mln zł brutto.

Również do drugiego wyboru spółki, inny wykonawca miał wątpliwości. W dniu 6 grudnia Koleje Dolnośląskie unieważniły postępowanie na skutek decyzji KIO, która w części uwzględniła odwołanie wniesione przez konsorcjom ALSTAL Grupa Budowlana oraz ALSTAL Investment.

23 grudnia 2021 r. dolnośląski przewoźnik po raz trzeci dokonał wyboru i na wykonawcę rozbudowy hali serwisowej w Legnicy wybrał konsorcjum ALSTAL Grupa Budowlana oraz ALSTAL Investment, które złożyło ofertę w wysokości 65 mln zł brutto.

Nowa hala zwiększy możliwości serwisowe spółki. Na wyposażeniu hali znajdzie się przede wszystkim nowoczesna myjnia automatyczna oraz specjalistyczny sprzęt do obsługi i serwisowania taboru w tym m.in.: tokarka podtorowa, instalacja do opróżniania nieczystości i nowa stacja paliw. W celu usamodzielnienia prac serwisowych, centrum wyróżniać będzie system, dzięki któremu możliwe będą przeglądy pojazdów do poziomu P4.

Rozbudowa obiektu otrzymała dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.