PKP PLK zainteresowane przejęciem spółki Cargotor

PKP PLK zainteresowane przejęciem spółki Cargotor

Zarząd PKP Cargo podpisał ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe list intencyjnego, którego przedmiotem jest wyrażenie zainteresowania przez obie spółki podjęciem działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji nabycia przez zarządcę infrastruktury 100% udziałów w spółce Cargotor.

– Z uwagi na planowane w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze inwestycje infrastrukturalne, w które zaangażowane są zarówno Cargotor, jak i PKP PLK, Strony przewidują, że transakcja nabycia udziałów w Cargotor przez PKP PLK spowoduje efekt synergii w ramach realizacji ww. inwestycji. – czytamy w komunikacie

PKP Cargo oraz PKP Polskie Linie Kolejowe deklarują zakończenie negocjacji najpóźniej do końca czerwca 2022 roku.

– List intencyjny nie tworzy zobowiązań – podano w komunikacie.

Cargotor zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się około 180 km torów ze stacjami: Chotyłów, Małaszewicze, Kobylany, Bór oraz rejonami Zaborze, Wólka, Podsędków i Raniewo. Pod koniec września 2021 r, spółka otrzymała pozwolenie na budowę Parku Logistycznego w Małaszewiczach a już kilka dni po tym złożyła do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wstępny wniosek o dofinansowanie projektu: „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”. 

Cargotor pamięta nie tylko o infrastrukturze, ale też wykwalifikowana kadrze, dlatego od marca 2019 roku współpracuje z Technikum Kolejowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. W. S. Reymonta w Małaszewiczach.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia został osiągnięty najwyższy wynik przepustowości w historii w tej części Nowego Jedwabnego Szlaku. Przez szerokotorową infrastrukturę zarządcy przejechało po raz pierwszy 18 składów na wyjeździe oraz 15 składów na wjeździe, co daje średnio-dobowo wynik 16,5 par składu szerokotorowego na dobę.