Wydano pozwolenie na budowę Parku Logistycznego w Małaszewiczach

Wydano pozwolenie na budowę Parku Logistycznego w Małaszewiczach

Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję pozwalającą na budowę Parku Logistycznego w Małaszewiczach. W resortach infrastruktury oraz finansów trwają prace, które mają zapewnić sfinansowanie tej inwestycji.

 – W poczuciu głębokiej odpowiedzialności za rozwój wschodniej części naszego kraju i wyrównywanie jej szans w rozwoju i modernizacji, z radością przyjmuję decyzję Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowi to kolejny krok w kierunku dalszego umocnienia Państwa Polskiego na terenach stanowiących granice państwową i granicę zewnętrzną Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Sokolewicz prezes Cargotor.

W opinii prezesa Sokolewicza inwestycje infrastrukturalne takie jak budowa Parku Logistycznego w Małaszewiczach są najskuteczniejszym narzędziem wzmacniania pozycji Państwa Polskiego. W szczególności dotyczy to terenów przygranicznych stanowiących zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Pierwszym etapem prac było przygotowanie całej inwestycji w ramach realizowanego przez Cargotor projektu 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” przy znacznym wkładzie finansowym Unii Europejskiej (85% wartości netto projektu). Projekt ten uzyskał współfinansowanie przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę” w wysokości ponad 2,2 mln euro.

Park Logistyczny w Małaszewiczach może stać się jednym z największych obiektów intermodalnych w Europie. Najbardziej wymiernym efektem jego działaniem będzie docelowa przepustowość do 55 par odprawianych pociągów na granicy z Białorusią po torze szerokim (1520 mm). Inwestycja kosztować będzie ok. 3,2 mld. zł netto.

Realizacja PLM ma też wymiar regionalny oprócz globalnego. Z sukcesem, o czym świadczy też przyznanie dla Cargotoru przez Marszałka Województwa Lubelskiego certyfikatu Marka „Lubelskie”.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia został osiągnięty najwyższy wynik przepustowości w historii w tej części Nowego Jedwabnego Szlaku. Przez szerokotorową infrastrukturę zarządcy przejechało po raz pierwszy 18 składów na wyjeździe oraz 15 składów na wjeździe, co daje średnio-dobowo wynik 16,5 par składu szerokotorowego na dobę.