Jest zgoda RN PKP Cargo na podpisanie umowy z PKP PLK

Jest zgoda RN PKP Cargo na podpisanie umowy z PKP PLK

O ponad 40 mln zł netto więcej, niż w kończącym się roku, przewiduje zapłacić PKP Cargo za dostęp do infrastruktury PKP PLK w rocznym rozkładzie jazdy 2021/22 – wynika z raportu giełdowego opublikowanego przez przewoźnika. Rada Nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na podpisanie umowy z zarządcą infrastruktury.

Przedmiotem umowy jest udostępnienie przewoźnikowi przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania przewozów towarowych w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022.

– Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej. W ramach Umowy Zarządca świadczy również usługi dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, w tym obejmujące zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów – czytamy w komunikacie.

Umowa daje możliwość wykorzystania przez PKP Cargo zamówionych tras pociągów w rozkładzie jazdy, przy czym spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej trasy lub jej części. Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego, zwiększenia masy brutto pociągu (nie więcej niż o 1000 ton) lub zmniejszenia masy.

Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 541,5 mln zł netto (666,1 mln zł brutto). Zmiana szacowanej wartości umowy do 15% nie będzie wymagała zmiany umowy.

PKP Cargo i PKP PLK podpisują umowy cykliczne. W poprzednim roku strony podpisały umowę o szacowanej wartości 499 mln zł netto. Kontrakt obejmujący rozkład 2020/21 obowiązuje do 11 grudnia 2021 r.