Rekordowa końcówka sierpnia w Małaszewiczach

Rekordowa końcówka sierpnia w Małaszewiczach

Cargotor poinformował, że 29 sierpnia 2021 r. został osiągnięty najwyższy wynik przepustowości w historii w tej części Nowego Jedwabnego Szlaku. Przez szerokotorową infrastrukturę zarządcy przejechało po raz pierwszy 18 składów na wyjeździe oraz 15 składów na wjeździe, co daje średnio-dobowo wynik 16,5 par składu szerokotorowego na dobę.

Ten najwyższy wynik w historii pokazuje wysoką elastyczność układu torowego oraz potwierdza możliwości zwiększenia jego wykorzystania.

Osiągnięcie takiego wyniku i uzyskanie jego powtarzalności wymaga ścisłej synchronizacji działań wszystkich uczestników procesu logistycznego oraz zaangażowanych zarządców i przewoźników instytucjonalnych.

Z danych Cargotoru wynika, że w I kwartale 2021 r. w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost ilości wagonów intermodalnych w Małaszewiczach transportowanych w obu kierunkach po szerokim torze o 70 proc. To ponad 40 tys. wagonów z kontenerami.

Poprzednio rekordowy ruch pociągów w Małaszewiczach odnotowano w kwietniu 2020 r., kiedy to kilkukrotnie osiągnięto przepustowość 15 par pociągów po torze szerokim, co oznacza maksymalne wykorzystanie możliwości obecnego układu torowego 1520 mm.