Cargotor złożył wstępny wniosek o dofinansowanie budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach

Cargotor złożył wstępny wniosek o dofinansowanie budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach

Spółka Cargotor złożyła do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wstępny wniosek o dofinansowanie Projektu: „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”. Akceptacja wniosku pozwoli na skuteczne sfinansowanie budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach. 

Pierwszym etapem prac było przygotowanie całej inwestycji w ramach realizowanego przez Cargotor projektu 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” przy znacznym wkładzie finansowym Unii Europejskiej (85% wartości netto projektu). Projekt ten uzyskał współfinansowanie przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę” w wysokości ponad 2,2 mln euro.

Do 1 grudnia Cargotor planuje złożyć do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kompletny wniosek o dofinansowanie ww. projektu,  następnie po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, do 19 stycznia 2022 roku wniosek ma zostać formalnie przekazany do CINEA (agencja Komisji Europejskiej).  Przedsięwzięcie Cargotor jako inwestycja infrastrukturalna – w całości będzie finansowana ze środków publicznych (ze współfinansowaniem z funduszy UE).  Zgodnie z założeniami, środki z budżetu Państwa Polskiego zostaną wykorzystane jako wkład własny Cargotor w sfinansowaniu realizacji całej inwestycji.

Warto jeszcze raz przypomnieć,  że każdego roku, Oddział Celny Małaszewicze przekazuje do Budżetu Państwa wielomiliardowe kwoty pochodzące z oclenia i opodatkowania towarów transportowanych przez przejście graniczne Brześć – Terespol i wprowadzane do obrotu na terenie RP. Dlatego koszty, które miałby ponieść budżet Państwa związane z powstaniem Parku Logistycznego Małaszewicze, szybko się zwrócą – zarówno w wyniku kilkukrotnie zwiększonej przepustowości jak i modernizacji infrastruktury usługowej, pozwalającej w większym, niż dotychczas, stopniu zintegrować proces obsługi celnej.

Przypomnijmy, że 30 września Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję pozwalającą na budowę Parku Logistycznego w Małaszewiczach. Cargotor pamięta nie tylko o infrastrukturze, ale też wykwalifikowana kadrze, dlatego od marca 2019 roku współpracuje z Technikum Kolejowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. W. S. Reymonta w Małaszewiczach. Pracę w spółce rozpoczęło już 20 absolwentów tej placówki.