Nie będzie strajku pracowników Polregio w woj. warmińsko-mazurskim

Nie będzie strajku pracowników Polregio w woj. warmińsko-mazurskim

Marszałek województwa warmińsko – mazurskiego zmienił swoją pierwotną decyzję i podpisał umowę z zarządem Polregio  gwarantującą wdrożenie podwyżki do wynagrodzeń dla pracowników przewoźnika. Komitet Protestacyjno Strajkowy podejmuje decyzję o odwołaniu pikety zaplanowanej na 4 i strajku na 10 października 2023 roku.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno Strajkowy cieszy się z faktu, że podobnie jak w 13 pozostałych województwach do głosu doszło zrozumienie sytuacji pracowników i ich rodzin. Liczymy na podobne podejście w województwie zachodniopomorskim, gdzie nadal trwają przygotowania do akcji strajkowej. Solidaryzujemy się z naszymi kolegami walczącymi o godną płacę – przekazał Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.

Jak podkreślają związkowcy, strajk nigdy nie był i nie jest celem samym w sobie, jest narzędziem które ma zwrócić uwagę na determinację pracowników, których sytuacja zmusza do tej formy protestu. To ostateczny środek, po które związki zawodowe sięgają niechętnie starając się zawsze kończyć przy stole negocjacyjnym.

Zgodnie z propozycją zarządu Polregio, podwyżki wynagrodzeń zostaną sfinansowane z rosnących przychodów ze sprzedaży biletów.

Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia, bo dzięki temu będziemy mogli zapewnić nieprzerwane świadczenie usług kolejowych dla naszych pasażerów. Z drugiej strony, pracownicy za swoją ciężką pracę i dobre wyniki otrzymają zasłużone podwyżki – mówi Adam Pawlik, prezes Polregio.

Pikieta w Szczecinie

Jednocześnie, Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny w Polregio poinformował, że 4 października o godz. 13:00 przed siedzibą Marszałka Województwa w Szczecinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, odbędzie się pikieta pracowników Zakładu Spółki Polregio w Szczecinie.

Podczas pikiety zademonstrujemy swoje niezadowolenie z postawy Marszałka województwa zachodniopomorskiego, który odmówił zawarcia porozumienia Zarządem Spółki gwarantującego wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń, tym samym pracownicy zapewniający codzienny dojazd wielu tysiącom pasażerów w województwie zostali wykluczeni z akcji, na którą przystało 13 Marszałków pozostałych województw – dodają związkowcy.

Brak zgody marszałków

Przypomnijmy, że pod koniec września podpisano porozumienie dotyczące 13 Zakładów Polregio, które wdraża z dniem 1 września 2023 r. podwyżki wynagrodzenia w wysokości 800 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika tych Zakładów. Jednak z uwagi na brak zgody marszałków województw zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego na sfinansowanie podwyżek, porozumienie nie dotyczy dwóch zakładów. Aż 1042 osoby zostały wykluczone z akcji podwyżkowej.

W związku z tym związki zawodowe będące stroną sporu zbiorowego w Polregio, podjęły decyzję o przeprowadzeniu bezterminowego strajku na obszarze województw zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego w dniu 10 października 2023 r. od godziny 0:01.

W odpowiedzi, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaapelował do związkowców,  aby zaprzestali dezinformacji opinii publicznej.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zachodniopomorskim Zakładzie Polregio, w związku z czym nigdy nie był i nie jest też stroną negocjacji płacowych – napisano w stanowisku Urzędu.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Województwa prowadzi analizę alternatywnych możliwości organizowania przewozów kolejowych na Pomorzu Zachodnim w tym uruchomienia Kolei Zachodniopomorskich, jako podmiotu zależnego od województwa.

Na pismo Urzędu Marszałkowskiego odpowiedział Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, który wskazał, że porozumienia ws. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Spółki Polregio nie udało się podpisać z powodu braku zgody Zarządu Województwa na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z podwyżki.