Kiedy budynek dworca Warszawa Włochy zostanie odnowiony?

Kiedy budynek dworca Warszawa Włochy zostanie odnowiony?

Remont dworca Warszawa Włochy został uwzględniony w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030 – poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Stan pawilonu stacji PKP Warszawa Włochy od wielu lat jest fatalny. Ten dość istotny punkt w ramach systemu transportowego aglomeracji warszawskiej 5 lat temu miał być rozbudowany o kompleks handlowo-biurowy, jednakże kolejne koncepcje jego modernizacji odkładane są od lat na półkę – napisała posłanka Hanna Gill-Piątek w skierowanej do ministra infrastruktury interpelacji.

Pani poseł zapytała jaka jest aktualna koncepcja modernizacji lub rozbudowy dworca oraz jaki jest harmonogram.

Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę PKP S.A. przedmiotowy dworzec został uwzględniony w planach inwestycyjnych spółki, zawartych w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030, jako zadanie rekomendowane do modernizacji – odpisał Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jak dodał wiceminister, najbliższe działania w kwestii realizacji kompleksowych planów inwestycyjnych obejmować będą przede wszystkim przygotowania do przyjęcia całościowego planu finansowego na najbliższe lata. Rozplanowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie modernizacji obiektów dworcowych uzależnione będzie od ostatecznego potwierdzenia w najbliższym czasie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Konkretyzacja planów finansowych pozwoli w następnej kolejności na uruchomienie działań przygotowawczych w zakresie przyjęcia harmonogramu oraz szczegółowych koncepcji realizacji poszczególnych inwestycji – stwierdził.

Posłanka zapytała także, czy kolejarzom uda się uprzątnąć chociaż doraźnie nieporządek i nieład wokół stacji?

Przedstawiciel resortu poinformował, że dworzec Warszawa Włochy jest objęty umową utrzymania czystości z firmą sprzątającą.

Usługa sprzątania wykonywana jest każdego dnia raz dziennie w godzinach porannych.Wykonawca odpowiada za wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości z częstotliwością gwarantującą właściwy stan estetyczny i sanitarny, dostosowaną do liczby zatrzymań pociągów, ilości podróżnych oraz warunków atmosferycznych – podkreślił.

Wiceminister poinformował także, że pod koniec marca 2023 r. w siedzibie Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Włochy w celu omówienia zagospodarowania części terenu poprzez urządzenie dojścia do peronów PKP Warszawa Włochy od strony ul. Łamanej.

Na spotkaniu ustalono, że Urząd Dzielnicy Włochy przygotuje wstępną koncepcję dojścia do peronów PKP Warszawa Włochy oraz będzie utrzymywał przedmiotową infrastrukturę. Realizacja powyższych ustaleń wymaga zawarcia porozumienia pomiędzy Urzędem Dzielnicy Włochy, a spółką PKP PLK – zaznaczył Andrzej Bittel.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 r. radni dzielnicy Włochy przygotowali petycję do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie kompleksowej modernizacji budynku dworca PKP Warszawa Włochy wraz z jego otoczeniem.