Newag dostarczy cztery „hybrydy” dla Pomorza

Newag dostarczy cztery „hybrydy” dla Pomorza

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki przetargu na dostawę czterech pojazdów dwutrakcyjnych (elektryczno-spalinowych), które będą wozić pasażerów na Pomorzu. Pojazdy wyprodukuje firma Newag.

Przypomnijmy: do przetargu wpłynęły oferty dwóch producentów:

  • Newag, który wykonanie zamówienia wycenił na kwotę 127 920 000 zł (brutto),
  • Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski, oferująca cenę 120 244 800 zł (brutto).

Oferty zostały ocenione według następujących kryteriów:

  • ceny, która stanowi 61% łącznej oceny oferty,
  • długości okresu gwarancji – 10%,
  •  terminu dostawy pojazdów – 24%
  • montażu zewnętrznych drzwi do kabiny maszynisty w pojazdach – 5%.

Zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego pojazdy powinny mieć do 65 metrów długości, posiadać co najmniej 135 miejsc siedzących oraz mieć jedną parę drzwi na każdy człon pojazdu.

 O ostatecznym wyborze producenta zdecydowało przede wszystkim kryterium czasowe. Newag zadeklarował dostarczenie pierwszego pojazdu w terminie 16 miesięcy, a drugiego – 17 miesięcy. Kolejnym kryterium, jakie zadeklarował zwycięzca, było wyposażenie pojazdów w zewnętrzne drzwi do kabiny maszynisty – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Nowoczesne zespoły trakcyjne będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym przewozu wózków inwalidzkich, a także będą posiadać miejsca przeznaczone do przewozu rowerów. Pojazdy będą wyposażone m.in. klimatyzację, toalety przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi, nowoczesny system informacji pasażerskiej, jak również defibrylatory AED. „Hybrydy” będą osiągać prędkość eksploatacyjną 160 km/h w trakcji elektrycznej oraz 120 km/h przy wykorzystaniu silnika spalinowego – zastosowanie takiego systemu napędowego umożliwi mieszkańcom wygodne i bezprzesiadkowe przejazdy, płynnie łącząc obszary o zróżnicowanej infrastrukturze kolejowej (z siecią trakcyjną i bez niej).

Zakup nowych pojazdów dofinansowany zostanie z Polskiego Ładu, w ramach którego Województwo Pomorskie otrzymało 65 000 000 zł na realizację inwestycji.