ENEA Wytwarzanie szuka przewoźnika do transportu 9 mln ton węgla

ENEA Wytwarzanie szuka przewoźnika do transportu 9 mln ton węgla

Enea Wytwarzanie ogłosiła przetarg na wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” dla ENEA Wytwarzanie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania. Każde z zadań obejmuje transport kolejowy węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” dla Enea Wytwarzanie w ilości 3 000 000 ton. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości węgla energetycznego do przewozu w zakresie od 2,4 do 3 mln dla każdego z trzech zadań.

Może to wynikać m.in,: z zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, rozbieżnością pomiędzy rzeczywistą jakością węgla a jakością nominalną ustaloną w umowie na zakup/dostawy węgla energetycznego czy konieczności ograniczenia emisji.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 1.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Przy wyborze wykonawcy spółka Enea Wytwarzanie będzie kierować się dwoma kryteriami: ceną – waga 88 pkt oraz masą przesyłki pociągowej – waga 12 pkt.

Oferty można składać do 12 maja 2021 r. do godz. 9:30.