Dziś rozmowy w PKP Cargo. Będzie porozumienie?

Dziś rozmowy w PKP Cargo. Będzie porozumienie?

Na dzisiejsze popołudnie zaplanowano spotkanie zarządu PKP Cargo z przedstawicielami związków zawodowych ws. wdrożenia podwyżek dla pracowników.

Zgodnie z podpisanym protokołem rozbieżności, strona społeczna oczekiwała aby do 6 maja 2022 r. wybrano mediatora a najpóźniej do 16 maja odbyło się spotkanie.

Mediatorem został Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. i przewodniczący Rady Nadzorczej przewoźnika a spotkanie ma się odbyć dziś około godz. 15:00.

Związki zawodowe oczekują wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym wysokości 600 zł dla pracowników wynagrodzony według z ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagrodzony według wskaźnika.

Przypomnijmy, że podczas sejmowej komisji infrastruktury, Krzysztof Mamiński zwrócił uwagę, że kwota 600 zł w uposażeniu zasadniczym, przy średnich pochodnych w spółce sięgających 82% dałaby podwyżkę średnio przekraczającą 1160 zł.

– W innych grupach zawodowych pochodne przekraczają 100% a w jednej z grup zawodowych 132%. Wtedy ta podwyżka wynosiła 1500 zł – stwierdził Mamiński.

W 2021 r. przy przychodach na poziomie 3,127 mld zł, spółka zanotowała stratę netto w wysokości  223,3 mln zł. Według szacunkowych danych za I kwartał 2022 r. przychody z tytułu umów z klientami wyniosły w okresie styczeń – marzec ponad 1 mld 166 mln zł, strata netto to 47,6 mln zł.