PKP Cargo opublikowało wyniki finansowe za 2021 r.

PKP Cargo opublikowało wyniki finansowe za 2021 r.

Z raportu wynika, że przychody Grupy PKP Cargo wyniosły w poprzednim roku 4 mld 226,5  mln zł – to wzrost o 5% w porównaniu do 2020 roku, gdy przychody sięgnęły kwoty 4,08  mld zł.

EBIDTA w 2021 roku wyniosła 513,2 mln zł. Natomiast wynik EBIT był ujemny w  wysokości 208,8 mln zł. Jednocześnie przychody jednostkowe spadły o 3,3% rok do roku, ale koszty jednostkowe obniżyły się bardziej, bo o 5,2%. Strata netto wyniosła 225,3 mln zł.

Znaczący był wzrost masy przetransportowanych ładunków i pracy przewozowej. Pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły bowiem 101,6 mln ton towarów, to o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej, wykonując na poziomie około 25,6 mld tkm, czyli o 2 mld tkm więcej niż w 2020 roku. W strukturze ładunków Grupy PKP Cargo największą część stanowił rok temu węgiel kamienny (46,2 mln t), druga pozycja to kruszywa i materiały budowalne (19,8 mln t), a potem przewozy intermodalne (10 mln t), metale i rudy (7,1 mln t), zaś pozostałe towary to razem 18,5 mln t.

– Rok 2021 stał pod znakiem odbudowy rynku kolejowego po wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19 ograniczeniach w roku 2020. Charakteryzował  się  zarówno  wzrostem  gospodarczym, wysoką  dynamiką  produkcji  przemysłowej  przyczyniającą  się  do  wzrostu koniunktury w segmencie transportu  kolejowego, jak  i wysokim, nie tyko inflacyjnym, wzrostem istotnej części  kosztów ponoszonych przez spółki Grupy PKP Cargo – argumentuje w liście zamieszczonym w raporcie zarząd PKP Cargo.

Zarząd zwraca też uwagę, że wzrost masy ładunków oraz wzrost udziałów rynkowych Grupy PKP Cargo stanowi dobrą podstawę do intensyfikacji wysiłków zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej podmiotów Grupy PKP Cargo w kolejnych latach. Trzeba mieć jednocześnie na uwadze fakt, że gospodarka w Europie wchodzi w 2022 rok „zdestabilizowana poważnymi skutkami globalnych sankcji gospodarczych, nałożonych na Federację Rosyjską w związku z agresją zbrojną na Ukrainę”.

– Dla Grupy PKP Cargo będzie to kolejny rok, w którym będziemy stawiali czoła wyzwaniom rynkowym oraz oczekiwaniom naszych klientów w kraju i za granicą – piszą: p.o. prezesa Władysław Szczepkowski, członek zarządu ds. operacyjnych Marek Olkiewicz i członek zarządu – przedstawiciel pracowników Zenon Kozendra.