Stałe szkolenia pracowników PLK odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Stałe szkolenia pracowników PLK odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Blisko dwustu pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego zdawało egzaminy okresowe. To planowe działanie zarządcy infrastruktury na rzecz utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa na kolei. Każdy pracownik PLK, odpowiednio do stanowiska, uczestniczy w szkoleniach i egzaminach związanych z ruchem kolejowym.

W maju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowały egzaminy okresowe dla kadry odpowiedzialnej za szkolenie i sprawdzanie przygotowania pracowników działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Prawie dwustu instruktorów i kontrolerów z branży eksploatacji, drogowej i automatyki przeszło egzaminy. Planowane działania pracownicze to doskonalenie i sprawdzanie wiedzy osób, które bezpośrednio szkolą lub nadzorują wykonywanie obowiązków m.in. dyżurnych ruchu, automatyków kolejowych, nastawniczych i toromistrzów – czyli osób, które codziennie odpowiadają za bezpieczny przejazd kilku tysięcy pociągów.

– Bezpieczeństwo jest priorytetem w działaniach PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Konsekwentne utrzymywanie i podnoszenie poziomu przygotowania zawodowego pracowników przekłada się na odpowiedzialne i właściwe decyzje osób, które przygotowują przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych. To dbałość o bezpieczne podróże i sprawny transport. Zależy nam, aby każdy pracownik miał wiedzę i odpowiednie przygotowanie do spokojnego, rzeczowego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków – mówi Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zadaniem instruktorów jest szkolenie pracowników odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Rolą kontrolerów jest nadzorowanie właściwej pracy personelu. Wiedza – odpowiednia do stanowiska i zakresu obowiązków – jej utrwalanie i sprawdzanie pozwala właściwie przygotować i wspierać osoby odpowiedzialne za bezpieczny ruch pociągów. Dobre przygotowanie do codziennych obowiązków, to dla pracowników komfort pracy na ważnych stanowiskach dla obsługi ruchu na sieci kolejowej.