DOLKOM nie kupi 16 wagonów samowyładowczych

DOLKOM nie kupi 16 wagonów samowyładowczych

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM we Wrocławiu zakończyło postępowanie na zakup i dostawę 16 sztuk nowych wagonów samowyładowczych Hopper Dozator typu 411V lub jego odmian.

Jak poinformowała spółka, postępowanie zakupowe zostało zakończone bez wyboru oferenta.

Zamawiający przewidywał możliwość przeprowadzenia z wybranymi oferentami negocjacji dotyczących warunków złożonych przez nich ofert, jak również możliwość zaproszenia wybranych oferentów do złożenia ofert ostatecznych.

Dostawa wagonów miała zostać zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Spółka wymagała udzielenia 24-miesięcznej gwarancji.

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM we Wrocławiu jest spółką należącą do grupy kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządca infrastruktury poinformował, że podwyższył kapitał zakładowy czterem spółkom zależnym w wysokości 850 mln zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu do prac utrzymaniowych i inwestycyjnych na sieci kolejowej.