CTL chce sprzedać żuraw kolejowy EDK 50

CTL chce sprzedać żuraw kolejowy EDK 50

Spółka CTL Logistics zaprasza zainteresowanie firmy do składnia ofert w zakresie zakupu żurawia EDK 50. Oferty można składać do 25 lutego 2022 r.

Przedmiotem zapytania jest sprzedaż żurawia kolejowego EDK 50. Pojazd został wyprodukowany w 1960 r w zakładach Kirowa w NRD.

Żuraw posiada do czerwca 2022 świadectwo sprawności technicznej. W skład żurawia wchodzi wagon platforma-warsztat i wagon platforma – ochronny.

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium ceną netto.

Postępowanie prowadzone będzie wieloetapowo. Etap I to składanie ofert do 25 lutego 2022 r. do godziny 12:00. Do Etapu II zostaną zaproszeni wybrani oferenci.