Co dalej z zamkniętym dworcem w Tarnobrzegu?

Co dalej z zamkniętym dworcem w Tarnobrzegu?

Poseł Grzegorz Braun skierował do Ministerstwa Infrastruktury interpelację w sprawie planów wobec zamkniętego dworca PKP w Tarnobrzegu.

Poseł Braun zaznacza w swojej interpelacji, że Tarnobrzeg, 50 tys. miasto jest jedynym byłym miastem wojewódzkim w Polsce, który ma dworzec zamknięty i wymagający remontu.

– Jest to wykluczenie komunikacyjne zupełnie niezrozumiałe – dodaje Grzegorz Braun.

Poseł zapytał więc ministra infrastruktury czy są plany remontu zabytkowego dworca w Tarnobrzegu i oddania go do użytku.

W odpowiedzi na interpelację posła Brauna, minister Andrzej Bittel poinformował, że realizacja inwestycji polegającej na remoncie czy przebudowie dworca kolejowego w Tarnobrzegu, w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych, nie jest możliwa z uwagi na daleko posunięty stan realizacji Programu i zbliżający się koniec okresu na który został on zaplanowany, co jest związane z ryzykiem nieukończenia inwestycji nowo wprowadzonego dworca do końca 2023 roku oraz usunięciem z listy jednego z zadań zaplanowanych w innej lokalizacji w celu przeniesienia środków finansowych.

Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej dodał, że PKP S.A. obecnie prowadzi prace analityczne i studialne nad nową listą lokalizacji rekomendowanych do realizacji w najbliższych latach, związane z rozpoczęciem prac nad niezbędną aktualizacją Programu Inwestycji Dworcowych, pozwalającą na kontynuację jego realizacji w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

– Określenie docelowej listy lokalizacji dworcowych, które w najbliższych latach będą podlegać działaniom inwestycyjnym, będzie możliwe po dokonaniu analiz wielokryterialnych uwzględniających, między innymi, natężenie ruchu kolejowego, przepływ pasażerów, stan techniczny obiektów, a także pozyskania finansowania inwestycji – wymienia Andrzej Bittel.