CD Cargo Poland z mobilnym systemem logistyki kolejowej RailSoft

CD Cargo Poland z mobilnym systemem logistyki kolejowej RailSoft

CD Cargo Poland od wielu lat wykorzystuje system logistyki kolejowej RailSoft do integracji i optymalizacji realizowanych procesów. Nowoczesne systemy IT stają się elementem nieodzownym również w transporcie kolejowym, dlatego w ramach rozwoju system  został rozbudowany o część mobilną (tzw. mRails).

Maszyniści i rewidenci zostali wyposażeni w tablety, za pomocą których uzupełniają dane w systemie oraz tworzą i pobierają dokumenty kolejowe niezbędne w pracy.

Zaletami wprowadzonych rozwiązań są: elektroniczny obieg dokumentów, który zastąpił wymianę dokumentów papierowych oraz przepływ informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy wszystkimi pracownikami firmy.

Wdrożenie systemu poprzedziły testy, w ramach których wybrana grupa pracowników pod nadzorem sprawdzała system w warunkach codziennej pracy. Wykryte błędy zostały usunięte, a liczne uwagi zgłoszone przez testujących wykorzystano do przygotowania poprawek. Po fazie testów każdy pracownik został kompleksowo przeszkolony z obsługi.

Zaangażowanie grupy maszynistów i rewidentów w proces wdrożenia zaowocowało przyjęciem do użytkowania w pełni skonfigurowanego i dopracowanego systemu, co ma odzwierciedlenie w opiniach pracowników, którzy po dwóch miesiącach pracy doceniają system za stabilność i intuicyjne działanie.